Almi GävleDala

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Carin Nises
Ordförande sedan 2017

Peter Weider
Vice ordförande sedan 2023

Peter Kärnström
Ledamot sedan 2011

Gunnar Barke
Ledamot sedan 1994

Juliana Perez Falke
Ledamot sedan 2023

Karin Lundman
Ledamot sedan 2018

Mats Bengtsson
Ledamot sedan 2020

Björn Ljungqvist
Ledamot sedan 2023

Ledningsgrupp

Anna Rosengren 
vd

Anna Norgren
kreditchef

Ida Ryentorp
Affärschef

Lina Renberg
Affärschef

Sofia Norlin
rådgivare/ekonomiansvarig