Almi Gotland

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Håkan Johansson
Ordförande sedan 2019

Eva Nypelius
Vice ordförande sedan 2011

Therese Lindström
Ledamot sedan 2023

Magnus Bolin
Ledamot sedan 2020

Michael Clausén
Ledamot sedan 2022

Meit Fohlin
Ledamot sedan 2019

Ledningsgrupp

Henrik Munkhammar
vd

Henrik Larsson
kreditchef /rådgivare

Anna Skoggren
affärsansvarig /rådgivare