Almi Invest GreenTech

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse 

Peter Nygårds 
ordförande

Linda Burenius
ledamot

Anna Brynås
ledamot

Alexander Lidgren
ledamot

Marie Krüeger
ledamot

Ledningsgrupp

Joachim Karlsson
vd Almi Invest AB

Kavita Björkdahl
Finance Manager

Sarah Glücksman
Head of Exit & Portfolio Management

Kajsa Gustafsson
Portfolia Manager
 
Ulf Green
Fund Manager Almi Invest Norra Mellansverige AB 

Peter Gullander
Fund Manager Almi Invest Stockholm AB

Natasa Pahlm
Fund Manager Almi Invest Östra Mellansverige AB 

Robert Wahlquist
Fund Manager Almi Invest Småland & Öarna AB

Henrik Jansson
Fund Manager Almi Invest Västsverige AB och tf Fund Manager Almi Invest GreenTech

Alex Molvin
Fund Manager Almi Invest Syd AB

Lars Ekström
Fund Manager Almi Invest Mitt AB

Ingela Lidström
Fund Manager Partnerinvest Övre Norrland AB