Almi Mälardalen

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Anne-Lie Carlos-Jeansson
Ordförande sedan 2019 (Ledamot sedan 2016)

Andreas Weiborn
Ledamot sedan 2023

Birgitta Lindblad
Ledamot sedan 2021

Fredrik Stengarn
Ledamot sedan 2023

Håkan Zinders
Ledamot sedan 2023

Irén Lejegren
Ledamot sedan 2023

John Svensson 
Ledamot sedan 2023

Jessica Giaretta
Arbetstagarrepresentant från 2023

Ledningsgrupp

Mikael Fällman
vd

Johanna Landin
kontorschef Västerås, affärschef Västmanlands län

Johan Olander
kontorschef Örebro, affärschef Örebro län

Emil Nordlander
kreditchef och rådgivare

Sara Haffling
projektledare