Almi Nord

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Leif Karlsson
Ordförande sedan 2021

Rickard Carstedt
Vice ordförande sedan 2019

Anders Sellström
Ledamot sedan 2023

Marie Johansson
Ledamot sedan 2019

Jakob Lindström
Ledamot sedan 2022

Camilla Friberg
Ledamot sedan 2024

Erika Lind
Personalrepresentant sedan 2022

Ledningsgrupp

Fredric Genberg
vd

Annika Holmström
affärschef Norrbotten

Mattias Walfridsson
affärschef Västerbotten

Fredrik Landström
kreditchef

Karolina Kollenmark-Andersson
marknad/kommunikation