Styrelse

Almi AB

Styrelse i Almi AB

Här hittar du information om styrelsemedlemmar för Almi.

Cecilia Daun Wennborg

Styrelseordförande sedan 2023
Civilekonom, Stockholms universitet
Född: 1963

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Getinge Ab, Styrelseledamot Loomis AB, Styrelseledamot Oxfam Sweden, Styrelseledamot Bravida Holding, Styrelseledamot Oncopeptides AB, Styrelseledamot Aktiemarknadsnämnden, Styrelseledamot Atvexa AB.

Tidigare befattningar: Vice vd respektive CFO för Ambea, vd respektive CFO för Carema, Sverigechef för Skandia och vd för SkandiaLink.

Petter Arneback Hjulström

Styrelseledamot sedan 2021
Regional utvecklingsdirektör
Född: 1976

Övriga uppdrag: : Styrelsesuppleant Örebro Läns Flygplats AB

Tidigare befattningar: vd KumBro, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro kommun

Sebastian van den Bergen

Nyvald, arbetstagarrepresentant
Född: 1975

Hanna Lagercrantz

Styrelseledamot sedan 2018
Kansliråd, Näringsdepartementet
Civilekonom, M. Science, M. Phil. In Economics
Född: 1970

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i RISE Research Institutes of Sweden AB och AB Svensk Exportkredit.

Tidigare befattningar: Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg 1994–1998, aktieanalytiker och Investor Relations på SEB 1999–2008

Karl Grudén

Arbetstagarrepresentant sedan 2023
Född: 1984

Marie Osberg

Nyval
Civilekonom Lunds universitet, MBA Finance Webster University Geneva
Född: 1960

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Collector Bank AB, Nordisk Bergteknik AB, NMP Invest AB samt Rädda Barnen Distrikt Göteborg

Tidigare befattningar: Group Treasurer Nobel Biocare, Regionchef Väst DNB Bank, Chef Transaction Banking Nord-Europa DNB Bank.

Pia Sandvik

Styrelseledamot sedan 2017
vd Research Institutes of Sweden
teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik
Född: 1964

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kungliga tekniska högskolan och styrelseledamot i Prevas AB

Tidigare befattningar: vd Länsförsäkringar Jämtland. Tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet.

Jan Sinclair

Styrelseledamot sedan 2020
Civilekonom
Född: 1959

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i SBAB Bank AB (publ), AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), Fastighets Aktiebolaget Victorhuset, Nilsson Energy AB och REH2 AB. Styrelseledamot i STS Alpresor AB och Bipon AB

Tidigare befattningar: vd SEB A.G, Group Treasurer samt andra ledande befattningar inom SEB

Tomas Therén

Nyval
Civilingenjör, Linköping Tekniska Högskola, Jur.kand., Stockholms universitet, Fil. Kand. Statsvetenskap, Stockholms universitet
Född: 1973

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i JNE Invest och Nordic Drives Group. Vice Ordförande i Tillväxt Botkyrka.

Tidigare befattningar: Managing Partner Procuritas fram till 2019. Tidigare positioner inkluderar Ventshare, Bain & Co, Ericsson

Emad Zand

Styrelseledamot sedan 2019
Entreprenör och del av ledningsgruppen på Northvolt AB Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Född: 1984

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Sqore, investerare i samt rådgivare till Transfer Galaxy, investerare i samt rådgivare till Active Brand Group, vd Avesina Hörsel, managementkonsult McKinsey&Co

Anna Pettersson

Styrelseledamot sedan 2023
Regional utvecklingsdirektör, Civilekonom, Umeå Universitet
Född: 1968

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, Skellefteå Science City AB, Umeå Science Park AB.

Tidigare befattningar: Regiondirektör Regionförbundet Västerbottens län, vd Radiotjänst i Kiruna, chef Marknadsavdelningen Radiotjänst i Kiruna AB.