Almi Väst

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Lotta Löfgren
Ordförande sedan 2023

Mats Engström
Vice ordförande sedan 2023
Ledamot sedan 2020

Helena Starfelt
Ledamot sedan 2020

Eva Kristensen
Ledamot sedan 2023

Anders Sundberg
Ledamot sedan 2021

Peter Hermansson
Ledamot sedan 2023

Elisabeth Ekstrand
Ledamot sedan 2024

Anna Nordstrand
Ledamot sedan 2024

Anna Dahlman
Arbetstagarrepresentant sedan 2022

Johan Svensson
Arbetstagarrepresentant sedan 2024

Heléne Öhrvall
suppleant arbetstagarrepresentant sedan 2023

Ledningsgrupp

Christina Gehrke
vd

Elin Stark
affärschef Trollhättan/rådgivare 

Fredrik Norén
affärschef Borås & Göteborg

Jenny Jonsson
affärschef Skövde/rådgivare

Peter Evertsson
affärschef Göteborg/rådgivare

Sven Andersson
kreditchef