Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Remissvar

Almis svar på remisser

2023

 • Remissvar: EU-kommissionens patentpaket (Ju2023/01196)
  Ladda ner
 • Remissvar: Harmonisering av vissa delar av insolvensrätten (Ju2022/03740)
  Ladda ner

2022

 • Remissvar: Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15)
  Ladda ner pdf
 • Remissvar: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering (Fi2022/00473)
  Ladda ner pdf
 • Remissvar: Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)
  Ladda ner pdf
 • Remissvar: Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67) (N2021/02166)
  Ladda ner pdf

2021

 • Remissvar: Promemorian om Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) (Ju2021/00749)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12) (Ju2021/01037)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027 (N2021/01813)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Promemorian om digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt (Ju2021/02273)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Promemorian om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (Fi2020/05177)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Promemorian om bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ju2020/04525/L1)
  Ladda ned (pdf)

2020

 • Remissvar: Mervärdesskattelag(FI2020/02542/S2)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Konkurrensverkets befogenheter(N2020/00305/RS)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifter(Fi2020/01009/S1)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Promemorian Konkursförfarandet (Ju2019/04217/L2)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Rådets förordning av onlinebaserade förmedlingstjänster(UD2018/07645/H1)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Anpassning av investeraravdraget (Fi2019/04238/S1)
  Ladda ned (pdf)

2019

 • Remissvar: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (Fi2019/03515/S1)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Underlag till regeringen inför kommande propositioner rörande forskningspolitik (U2019/02263/UH)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)
  Ladda ned (pdf)
 • Remissvar: Promemoria lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (DS 2019:6)
  Ladda ned (pdf)