Var fjärde styrelse på Gotland jämställd – bäst i Sverige men mycket arbete kvarstår

Publicerat:

08 mars 2024, 06:30

Nyhet

Gotland kan klappa sig på axeln som det län i landet med störst andel jämställda styrelser. Samtidigt har utvecklingen stagnerat i landet – och även om Gotland är bäst i klassen på flera punkter har vi också backat på vissa.

Varje år kartlägger Almi hur jämställdheten ser ut i Sveriges styrelserum. Man tittar då på bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller fem anställda och med minst två ledamöter.

– När årets styrelsekartlänning landade i min hand blev jag först frustrerad. Utvecklingen har stagnerat. Den enda siffran som gått upp med en procentenhet, från 14 till 15, sedan förra årets mätning är andelen kvinnor som är vd. I övrigt – stiltje, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland och ansvarig för kartläggningen.

 

På Gotland råder dock stiltje även på den punkten, när det kommer till kvinnliga vd:ar.

– Gotland ligger kvar på 16 procent. Det är alldeles för lågt, konstaterar Henrik Munkhammar, vd på Almi Gotland.

– Forskningen visar att företag som har med jämställdhetsperspektivet i sitt företagande är mer lönsamma än andra företag. Trots den vetskapen går utvecklingen alldeles för långsamt – att bryta gamla mönster tar tid, fortsätter han.

 

Med 49 procent är Gotland det län i landet som har störst andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot. Rikssnittet ligger på 41 procent. Glädjande förvisso, men det är samtidigt en minskning med en procentenhet från förra året.

Gotland har även backat när det gäller andelen bolag med en kvinna som styrelseordförande, från 17 till 16 procent i år. Rikssnittet ligger på 15 procent.

– Vi på Almi har kvinnliga företagare som en av våra viktigaste fokusgrupper och vi uppmanar alltid till ett aktivt arbete för jämställda styrelser. Vi arrangerar återkommande ledarskapskurser och i vår kommer vi att arrangera en workshop som handlar om styrelsearbete, som vi hoppas ska locka en del kvinnor, säger Henrik Munkhammar.

 

Totalt sett består de gotländska styrelserna av 23 procent kvinnor, vilket är bäst i landet tillsammans med Stockholm och Uppsala. Rikssnittet ligger på 21 procent.

Sett till branscher på Gotland hittar vi störst andel bolag med minst en kvinna i styrelsen inom kultur, nöje och fritid (88 procent) och hotell och restaurang (75 procent). Lägst andel hittar vi inom industri och tillverkning (36 procent).

 

Gotland rankas, med sina 24 procent, även som det län med störst andel jämställda bolag, när man tittar på könsfördelningen i styrelsesammansättningen. Rikssnittet ligger på 16 procent.

– Det är bäst i landet men fortfarande alldeles för lågt. Vi har en lång bit kvar innan vi når mer jämställda styrelserum, säger Henrik Munkhammar och avslutar med att skicka med ett tips:

– En av Gotlands styrkor är det starka nätverkandet. Samtidigt kan ett tips vara att lyfta blicken och leta utanför sitt befintliga nätverk, för det finns en bred erfarenhet av styrelsearbete bland Gotlands kvinnor.

 

Nyckeltal Gotland 2024 (2023)

Andel företag med kvinnlig vd: 16% (16%)

Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 49% (50%)

Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 16% (17%)

Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 24% (24%)

 

Läs hela rapporten här

Henrik Munkhammar, vd Almi Gotland
Henrik Munkhammar, vd Almi Gotland