blurrad bild som visar personer i ett styrelserum

Jämställdheten stagnerar i styrelserummen i Jönköpings län

Publicerat:

08 mars 2024, 07:00

Nyhet

Årets styrelsekartläggning från Almi visar att endast 11% av alla bolag i Jönköpings län har en kvinna på vd-posten, vilket är samma nivå som föregående år - och sämst i landet. 

Varje år kartlägger Almi hur jämställdheten ser ut i Sveriges styrelserum. Man tittar då på bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller fem anställda och som har minst två ledamöter i styrelsen.

"Jönköpings län är sämst i landet när det gäller andelen företag som har en kvinna som vd."

11% av de regionala bolagen som ingår i kartläggningen har en kvinna som vd. Endast 13% av företagen i Jönköpings län är jämställda. Vi har en lång bit kvar innan vi når mer jämställdhet i styrelserummen, säger Magnus Axelsson, vd Almi Jönköping.

Magnus Axelsson, vd Almi Jönköping

Årets styrelsekartläggning visar att utvecklingen har stagnerat. Resultaten från forskning visar tydligt nyttan med jämställda styrelser och Almi ser ett stort värde i att kontinuerligt lyfta fram fakta som gynnar mångfald och tillväxt. Styrelsekartläggningen presenteras i år för nionde gången och detta är första gången vi står still.

Forskning visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser, det innebär en enorm outnyttjad potential för merparten av Jönköpings läns bolag. Det visar också på hur viktigt det är att vi på Almi fortsätter vårt aktiva arbete kring den här frågan.

I en omvärld som präglas av oro och snabba förändringar behöver man tänka, och agera, än mer strategiskt och nytt. Genom att plocka in nya kompetenser i styrelserna, och därmed få in fler perspektiv, når företagen just detta.

 

Nyckeltal 2024 för Jönköpings län (riket)

  • Andel företag med kvinna som vd: 11% (15%)
  • Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 37% (41%)
  • Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 10% (15%)
  • Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 13% (16%)

 

Här kan du läsa mer om styrelsekartläggningen och ta del av hela rapporten.

 

 

Fakta

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag.

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

 

I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen. 

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.

 

Kontaktuppgifter

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen
0708-14 93 77 / anna.lundbergh@almi.se