Företagsstöd

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget? Då finns det möjlighet att ansöka om företagsstöd för att stödja dina kostnader!

Vem kan ansöka?

  • Små och medelstora företag i Kronobergs län
  • Företaget ska ha en god ekonomisk ställning
  • 1-249 anställda (ink. koncerntillhörighet)

 

Almis erbjudande

Tillsammans med Almis rådgivare får du möjlighet att utvärdera din idé.

Uppfyller företaget kraven för att ansöka ingår alltid kostnadsfri coaching och en genomgång av företagets verksamhet, ekonomi och hur insatsen skapar nya värden i företaget.

Hur du ansöker

  • Du börjar med att skicka in en intresseanmälan till Almi. Du får sedan kontakt med en rådgivare som bokar ett möte med dig.
  • Tillsammans med rådgivaren går du igenom ditt företags verksamhet, ekonomi och vad det är ni vill göra för att ta företaget till nästa nivå.
  • Om rådgivaren ser att ni uppfyller kraven för att ansöka går ni tillsammans vidare i ansökningsprocessen.
  • Tänk på att ni inte beviljas stödet förrän ansökningsprocessen är helt klar. 

 

Att tänka på

  • Inga kostnader som söks för ska upparbetas innan beslut är taget.
  • Stöden täcker högst 50% av kostnaden.
  • Insatsen får inte snedvrida lokal eller regional konkurrens.

Företagsstöden finansieras av Region Kronoberg

Intresseanmälan - jag vill veta mer om företagsstöd!

Beskriv kort din verksamhet och vad du söker stöd för (ca 500 ord) under meddelande.