Styrelsekartläggningen visar att jämställdheten i Kronobergs styrelser går extremt trögt

Publicerat:

28 feb. 2024, 09:51

Nyhet

Det går extremt trögt i Kronoberg gällande jämställdheten i företagens styrelser. Andelen bolag som har en kvinna som styrelseordförande är 12 %, vilket är samma nivå som föregående år. Däremot har andelen företag med en kvinnlig VD gjort en svag ökning sedan föregående år visar Almis styrelsekartläggning.

Varje år kartlägger Almi hur jämställdheten ser ut i Sveriges styrelserum. Man tittar då på bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller fem anställda och med minst två ledamöter.

- När årets styrelsekartlänning landade i min hand blev jag först frustrerad. Utvecklingen har stagnerat. Den enda siffran som gått upp med en procentenhet, från 14 till 15, sedan förra årets mätning är andelen kvinnor som är vd. I övrigt – stiltje, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland och ansvarig för kartläggningen.

Utvecklingen i riket som helhet har stagnerat och även i Kronoberg går utvecklingen extremt trögt.

- Vi ser här i Kronoberg att ungefär vart sjunde företag är jämställt, det är fortfarande alldeles för lågt. Endast 13 procent av de regionala bolagen som ingår i kartläggningen har en kvinna som vd, vilket är en procentenhets ökning sedan föregående år, men vi har en lång bit kvar innan vi når mer jämställdhet i styrelserummen, säger Mats Lundmark, vd på Almi Kronoberg.

 

Nyckeltal Kronoberg 2024 (2023)

  • Andel företag med kvinna som vd: 13 %, (12 %), Riket: 15 % (14%)
  • Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 38 %, (37 %), Riket: 41% (41%)
  • Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 12 %, (12 %), Riket: 15% (15%)
  • Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 15 %, (15 %), Riket: 16% (16%)

 

>> Här finns rapporten i sin helhet

Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg