Årets Mentor i Norrbotten utsedd!

Publicerat:

27 okt. 2023, 10:00

Nyhet

Almi utser Årets mentor i Norrbotten:

”Har fått hjälp att växa strukturerat”

Nicklas Wikström, Oh My Interactive, har utsetts till Årets Mentor i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni på Residenset i Luleå under fredagen och prisutdelare var landshövding Lotta Finstorp.  – Jag har fått hjälp att växa strukturerat och att säkerställa att vi håller kvaliteten i alla led i bolaget, säger Anneli Selberg, grundare av adeptbolaget Kroppsbalans i Luleå AB.

”Vi har lyft helhetskänslan bakom våra tjänster"

Mentor-relationen inleddes under 2021 då Nicklas Wikström kom in som mentor för adeptbolaget Kroppsbalans i Luleå och entreprenören Anneli Selberg. Bolaget erbjuder holistisk helhetshälsa i form av massage, träning och även utbildningar i massage.

Anneli berättar vidare: - Det var tack vare Nicklas insikter att vår webbsida inte lyckades förmedla samma premium-upplevelse som besöken i våra lokaler, som jag bestämde mig för att utveckla vår webbsida. Jag valde att göra den investeringen i att vidareutveckla vår grafiska plattform med webb och logotyp och nu har premium-upplevelsen flyttat in i webben också.
Jag har också fått hjälp av Nicklas med personalfrågor, i vår bransch och för ett behandlingsföretag är det viktigt, vi jobbar ju alla med människor."

"Kunnat fokusera mer på våra nya roller"

Anneli fortsätter: - Som företagsägare och ledare brottas man med många frågor som man inte kan dela med sin personal. Jag fungerar så att när jag får ta del av medarbetares kompetens, får jag många kreativa idéer och uppslag på vad jag skulle vilja utveckla i företaget. I de stunderna behöver jag klargöra för mig själv vad jag ska ta tag i och prioritera och det var den hjälpen jag sökte i mentorprogrammet.

I ett företag som växer och ska bli större gäller det att säkerställa att man håller kvaliteten i alla led. Även om det vi är bäst på är att massera, så ska alla möten med företaget kännas lika bra och ge samma WOW-känsla. Man ska känna WOW också när man besöker oss på webben och i våra digitala kanaler. Man är aldrig starkare än den svagaste länken. Det var det önskemål jag också hade på mentorn: hjälp att växa strukturerat, utan att tappa kvalitet och ambitionen att bli marknadsledande i länet.

Motivering, Årets Mentor i Norrbotten:

Vinnaren av Årets Mentor Växa 2023 har varit ett uppskattat stöd för sin adept i såväl marknadsförings- som personalfrågor. Mentorn är en smart, snäll och engagerad person som lyckats få svåra saker att verka lätta för sin adept. Under mentoråret har adeptbolaget vuxit, både genom ökad omsättning samt genom att öppna en ny filial. Adepten har stärkts i sin ledarroll, fått bättre struktur och lyckats fördela rollerna mer och bättre i teamet. Mentorn har fått adepten att framgångsrikt ta nästa kliv i företagets utveckling.
Årets mentor i kategorin Mentor Växa är Nicklas Wikström, styrelseordförande för kommunikationsbyrån Oh My Interactive.

Om mentorprogrammet:

Genom Almis mentorprogram får en företagare (adept) under ett år tillgång till en mentor som fungerar som bollplank för att ta företaget vidare till nästa nivå. Mentoruppdraget är ideellt och innebär en möjlighet till utveckling och nya affärskontakter för både mentor och adept.

Utmärkelsen Årets Mentor delas ut av Almi Nord, som driver mentorprogrammet inom ramarna för projektet Hållbar tillväxt.

För mer information, kontakta:

Stefan Stålnacke, mentoransvarig hos Almi Nord, mobil 073-085 79 05
Nicklas Wikström, Årets Mentor i Norrbotten, mobil 070-247 88 80