Rådgivning i grupp - Almi Mälardalens strategigrupper och workshops i Västmanland

Som företagare kan det vara svårt att hitta tiden till att lyfta blicken, speciellt i osäkra tider. Med Almis workshops och strategigrupper får du tillsammans med andra företagare under ledning av våra affärsrådgivare en möjlighet att göra en strukturerad verksamhetsplanering. Genom att möta andra företagare, lyfta utmaningar och dra nytta av varandras erfarenheter skapar vi grunder för till exempel sortiments- och tjänsteutveckling, organisationsutveckling, kompetensförsörjning och strategiskt hållbarhetsarbete. 

Våra aktuella workshops

Våra aktuella strategigrupper

I en strategigrupp för företagsledare hjälps deltagarna åt med att lösa tillväxtutmaningar och lär av varandra tillsammans med erfarna rådgivare från Almi. Programmet inkluderar individuell coachning.

Våra nätverk

Inom Almi Mälardalen erbjuder vi följande nätverk: