Workshop: Kompetensförsörjning och employer branding!

Kompetensbrist och svårigheter med att attrahera och behålla medarbetare är en av de största tillväxtutmaningarna för många företag. Kampen att hitta rätt kompetens hårdnar och tiden då en hög lön och en trygg och säker anställning stod högst på önskelistan är förbi. ​​

Välkommen till workshopserie: Kompetensförsörjning & Employer Branding

I dag är det helt andra värden och faktorer som får människor, och framför allt den yngre generationen, att söka jobb. ​​Attraktiva arbetsgivare utvecklar sitt varumärke löpande. Arbetet börjar ofta bland medarbetarna som är viktiga ambassadörer.​​ Värderingar, beteenden och företagskultur är i centrum. ​Nya kommunikationsstrategier krävs för att nå kandidaterna. Ny teknik och rekryteringsmetoder ger möjligheter att hitta kandidater som man annars skulle missa.​

Vi hälsar välkommen till en workshop där du tillsammans med ​Almi, utvalda expertkonsulter och 8-9 andra deltagande företag ​
diskuterar och försöker hitta vägar framåt inom området. ​Vi träffas under två halvdagar med olika teman:​

  • Träff 1 : 7 mars kl 08.30-12.00 ​
    Hur rekryterar du ny personal? ​Hur tänker de nya generationerna?​
  • ​Träff 2 : 13 mars kl 08.30-12.00
    Hur kan man använda digital kommunikation för att nå ​ut med sin employer branding?​

Deltagande i workshopen ger dig och ditt företag:

  • Nätverk.
  • Öka din kompetens kring kompetensförsörjning.
  • Få tid till planering av kompetensförsörjning i ditt företag.
  • Att med andra företag diskutera: attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och avveckla medarbetare.  

Information och kontakt

Kostnad:
1 000 kr exkl. moms per deltagare. Du får gärna anmäla två personer från ditt företag och då ingår två tillfällen och fika.
Anmälan är bindande. Ej avanmäld plats debiteras full kostnad.

Vår affärskoordinator kommer några veckor innan workshopen att skicka dig ett mail där du digitalt bekräftar ditt deltagande.

Vi reserverar oss för att det blir fler anmälda än platser. Vi kommer då att erbjuda nya datum för dessa anmälda!

 

Tid:
Vi träffas under två förmiddagar mellan klockan 08.30- 12.00 på B26, Port-Anders gata 9, Västerås.


Anmälan:
Skicka in din intresseanmälan till Stefan Jansson, stefan.jansson@almi.se

Framgångslyftet är ett affärsutvecklingsprojekt i Östra Mellansverige med fokus på att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft. ​

I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering samt utveckla förmåga till omställning, förnyelse och förändringsledning. Detta i effektiv samverkan med och utveckling av omgivande stödsystem. ​

Projektet finansieras av Almi, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland och Europeiska regionala utvecklingsfonden.