Stöd till försäljning i tillväxtföretag

Publicerat:

18 juni 2024, 10:00

Nyhet

INTERVJU

Publicerad i FRAMGÅNG, 18 juni 2024 >>

För de som leder små- och medelstora företag är det lätt att inte ta sig tillräckligt med tid för att arbeta med utvecklingsfrågor. Här finns det flera aktörer som kan hjälpa företag att ta nästa steg. Läs intervjun med Johanna Landin på Almi Mälardalen som berättar hur Almi kan coacha företagare gällande bland annat försäljning och internationalisering.

Almi arbetar för att skapa en hållbar tillväxt för Sveriges små och medelstora företag. En viktig del av Almis uppdrag är att arbeta hjälpa företag med affärsutveckling och att coacha företagsledare inom viktiga områden som hållbarhet, kompetensförsörjning och digitalisering.

Hur arbetar ni med coachning när det gäller försäljning?
-I grund och botten är försäljning det kanske allra viktigaste i företagande. Här har vi bra modeller för att coacha företag att nå en mer framgångsrik försäljning, så som hur de ska hitta sin målgrupp, segmentera sina kunder, vad som är företagets unika värdeerbjudande. Här arbetar vi tillsammans med företaget och hittar deras behov, hur de ska nå ut till sina kunder med mera.

En stor del av arbetet sker individuellt, men Almi har även gruppträffar där de arbetar med specifika frågeställningar. Till exempel workshops inom B2B-försäljning och hållbarhet.

- Ett område vi får frågor om gäller digital marknadsföring. Det är ett viktigt område, där vi har nätverksträffar och morgonmöten tillsammans med expertkonsulter som kan dela med sig av sin kunskap. Vi kan inte vara experter på allt, utan vårt jobb blir att lotsa och samverk med andra aktörer parter och specialister.

Hur går det till om man vill ta del av  Almis tjänster?
- Det enklaste är ofta att boka ett möte eller skicka in ett kontaktformulär på vår hemsida. Första steget är ett 30 minuters avstämningsmöte där man går igenom vad företaget har för behov av hjälp. Därefter startar en coachingsprocess som kan vara allt från ett till tre möten. Efter en tid, i takt med att företaget utvecklas, kan nya behov dyka upp också. 

Johanna Landin, kontorschef Västerås, Almi Mälardalen

"I grund och botten är försäljning kanske det allra viktigaste i företagande."

Något som Almi lyfter i alla dialoger med företagen är hållbarhet.
- Hållbarhet är en så viktigt del för att lyckas långsiktigt. Många kan tycka det är läskigt, och vet inte hur de ska tänka kring det. Därför är det ofta uppskattat att titta konkret på frågan och visa att det inte behöver vara så komplicerat. Det brukar bli en bra kickstart för företag att komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Försäljningsprognoser är ett annat viktigt redskap när man pratar om företags utveckling.
- Det är viktigt att gå igenom företagets ekonomi och koppla det till försäljningen. Här kan vi hjälpa till med att göra simuleringar. Har vi till exempel en kund som vill utöka sin verksamhet och anställa en till person eller investera i en ny maskin, så kan vi visa hur mycket försäljningen måste öka för att täcka de ökade kostnaderna. Eller förstås dra ned på kostnader på annat håll. Men det bästa är förstås om det går att öka försäljningen, till exempel genom att sälja fler produkter/tjänster, bredda sortimentet eller se över prissättningen. 

Vad kostar er rådgivning?
- De flesta av våra rådgivningsinsatser är helt kostnadsfria. För andra delar utgår en mindre kostnad. Rådgivning inom grundläggande områden som ekonomi och hållbarhet är alltid kostnadsfritt.

Kan du ge exempel på en typisk Almikund och vad ni kan stötta med?
- Det finns många företag där vi gjort skillnad. Ofta kan det handla om att vi tillsammans med kunden kunnat skruva på små saker som gett stora skillnader i försäljning. Ett exempel är en kund som drev en webbshop, där de efter införandet av en AI-assistent märkte en direkt ökad försäljning. Vårt bidrag där blir att i dialogen få dem att se nya möjligheter. Även om vi inte är experter på alla områden så kan vi hjälpa kunder med ställa frågor och hitta nya lösningar. Vi märker inte minst att AI kommer starkt nu.

Vad behöver de flesta företag stöttning med?
- En jätteviktig del är att löpande följa upp sina ekonomiska rapporter. Här märker vi att många kan behöva lite hjälp att få ut mer information av sina resultat- och balansräkningar och lära sig arbeta aktivt med dem och räkna på sin lönsamhet. Ett annat område är att förfina sitt unika värdeerbjudande. Ett generellt tips är att inte bara gasa på utan att ta ett steg tillbaka och fundera på vad jag egentligen erbjuder och vad som är mitt unika erbjudande. 

Johanna tipsar om att det finns bra har flera filmer på Almis hemsida där de ger exempel på de metoder och verktyg som finns för att nå framgång med sin försäljning.
- Det är viktigt att inte heller glömma möjligheten att söka sig ut internationellt, såväl vad gäller nya kunder som för att hitta leverantörer/samarbetspartners. Vill ett företag till exempel satsa på den tyska marknaden så kan vi koppla ihop de med experter på området. Vi kan även sätta samman sätter vi även samman företag som vill söka sig till en ny marknad och gör besök, till exempel var vi nyligen tillsammans med nio företag från regionen i Tyskland. 

Johanna berättar att Almi har många aktiviteter som är värdefulla för små- och medelstora företag.
- Håll koll på allt det som vi erbjuder på vår hemsida. Vi har många  aktiviteter som är öppna även för de som ännu inte är kunder hos oss. Till exempel har vi ett populärt nätverk för kvinnor som driver företag och kompetenshöjande morgonträffar en gång i månaden – ”I fokus med Almi”. Vi vill gärna träffa dig som driver företag, hör av dig till oss så kan vi ofta hjälpa er ta nästa steg, avslutar Johanna Landin, kontorschef på Almi i Västerås.