Ett mer mixat näringsliv med #equalbiz

Med mångfald i näringslivet får vi fler företag, fler jobb, fler innovationer och en starkare välfärd. Därför har vi tillsammans med SEB lanserat initiativet #equalbiz.

Jämställt och mixat gör företag smartare

#equalbiz är ett initiativ från Almi Väst och SEB för att skapa bättre förutsättningar för ett jämställt och mixat näringsliv. 

Vi vill skapa ringar på vattnet så att samhällsstrukturerna påverkas och förändras. Vi vill också ge alla vi möter verktyg i form av fakta och goda exempel.

Ditt engagemang och din erfarenhet behövs för att skapa förändring. Därför bjuder vi in till rundabordssamtal med utvalda entreprenörer, investerare, företagsfrämjare och politiker för att diskutera vägen framåt.

Var med och ändra på förutsättningarna

 • 1. Fördomar om kvinnors företagande
  "Kvinnor är tveksamma till att låta företaget växa, har inte resurser att satsa på hög tillväxt, deras företag underpresterar och kvinnor är försiktiga och undviker risk
 • 2. Kvinnors egna attityder till företagande
  I Sverige är skillnaden mellan mäns och kvinnors tilltro till den egna kunskapen om företagande som allra störst bland höginkomstländer.
 • 3. Ojämlik finansiering av kvinnors företag
  Företag som drivs av män får 99,5 procent av de svenska riskkapitalinvesteringarna. Kvinnliga grundare får fler kritiska frågor och måste lägga ner mer tid för att ro hem varje kapitalrunda.
 • 4. Ojämlik finansiering av innovationer
  Studier indikerar att majoriteten av medlen i innovationssystemet går till mansdominerade branscher, men det finns inga säkra data över tid.
 • 5. Försäkringssystemen missgynnar
  Sverige har en anställningsnorm där trygghetssystemen är konstruerade för anställda. Företagare har inta samma ekonomiska skyddsnät.
 • 6. Ett könsuppdelat skolval
  Utbildningsvalet påverkar yrkesvalet. Följden blir att kvinnor startar företag i branscher där det ofta är svårt att skapa tillväxt och hög lönsamhet.

Fakta om kvinnors företagande

 • 5,8 procent av kvinnorna i Sverige är entreprenörer respektive 10,6 procent av männen. Det är relativt lågt i en internationell jämförelse.
 • 28 procent av alla företagare är kvinnor. Andelen har bara ökat med tre procentenheter på 40 år, från 25 procent år 1980 till knappt 28 procent år 2020.
 • Kvinnor visar sig vara mer tveksamma till sin förmåga att starta företag än män och i Sverige är skillnaden mellan mäns och kvinnors tilltro till den egna kunskapen om företagande som allra störst bland höginkomstländer.
 • Kvinnor vill expandera sina småföretag, 71,8 procent jämfört med 68,0 procent för män. Den allra högsta tillväxtviljan finns hos unga kvinnor.
 • Kvinnor som driver företag anses vara försiktiga: de vågar inte ta stora lån, vågar inte göra för stora investeringar, behöver endast små medel och är verksamma i ”fel” branscher som är icke-finansieringsbara och där det saknas tillväxtpotential.
 • Stereotyperna om kvinnligt företagande saknar grund. I en svensk studie granskades 126 bolag utifrån 22 olika nyckeltal och det fanns inget som visade att mäns företag presterar bättre och når bättre resultat än vad kvinnors gör.

Källor: Entreprenörskapsforum, Eurostat, Tillväxtverket, Luleå tekniska universitet.

Fler initiativ för ett mixat och jämställt näringsliv

SEB

Styrelselistan

Ownershift

Allbright

WomEngage

Feminvest

Women in Business

Företagarna W.