Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Internationell satsning?

Exportlån

För exporterande företag och vid internationella satsningar kan alla lånetyper användas. En särskilt anpassad låneform för exporterande företag är Exportlånet. Almi förmedlar även EKNs garantier.

Exportlånet

Almis Exportlån riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher. Exportlånet är framtaget för att du som företagare ska få möjlighet att satsa på internationella marknader. 

 

Exportlånet är ett resultat av samarbetet mellan Almi, Svensk Exportkredit, EKN, Business Sweden och Swedfund.

EKNs garantier

Det finns många olika risker som kan uppstå i en exportaffär. Det blir lättare för exporterande företag att få finansiering om EKN är med och delar betalningsrisken. EKN garanterar både varu- och tjänsteexport. Almi förmeldar EKNs garantier till små och medelstora företag.

Så här fungerar det

För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Normalt ska lånet betalas tillbaka på tre till fem år. Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med din bank.

 

Vår finansiella bedömning baseras på företagets möjligheter och det viktigaste är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen. För Almi är inte den formella säkerheten viktigast. Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår finansiella bedömning av ditt företag. Men även om vi har ett högre risktagande behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en borgen.

Så här ansöker du

Ansök smidigt och enkelt genom att fylla i vår låneansökan »

 

Varje ansökan och beslut om lån behandlas konfidentiellt.

Framtidsdialog – rusta ditt företag för framtiden

När du tar del av affärstutvecklingstjänster eller ansöker om finansiering från Almi kommer du att ha en Framtidsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus. Hållbarhet har nämligen gått från att vara ett ”bra att ha” till en nödvändighet då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här Framtidsdialogen kommer in.

 

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med din rådgivare har du en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

 

Pris: kostnadsfritt
Tid: 10-20 minuter förberedelse digitalt + cirka en timme med din rådgivare.

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Internationell succé med kar till hästar
Spred sig framgångsrikt utanför Sveriges gränser.
Läs mer om Thermobar