Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Har du hållbarhetsstjärnor i organisationen?

Titta inåt i organisationen när du ska sätta igång med företagets hållbarhetsarbete. Ofta finns redan stjärnorna där.

Du vet att ni måste satsa på hållbar utveckling för att vara ett av framtidens företag. Men för att nå målen behövs medarbetare med rätt kunskap.

 

Då måste du:

Ta tillvara på medarbetarna

Hur ser deras tidigare erfarenheter, intressen och kunskaper om hållbarhet ut? Kanske finns det redan hållbarhetsstjärnor i organisationen?

Delegera ansvar

Ge också ansvaret för hållbarhetsområdet till rätt medarbetare. De ska ha mandat att bestämma och utveckla er framåt.

Utbilda för framtiden

Om ni ser att det behövs ännu mer kompetens inom området – skaffa er den kunskapen! Det är en satsning och omställning som lär generera lönsamhet.

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgInsatsen är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.