Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Hur engagerar du dina medarbetare i hållbarhetsarbetet?

Visst vill du att företagets hållbarhetsarbete ska vara självklart i hela bolaget? Då gäller det att också tänka på hela bolaget. Få tre tips här!

Du kan säkert väldigt snabbt peka ut företagets mest engagerade medarbetare inom hållbarhet. Men om du vill kunna säga att ALLA är engagerade krävs det en viktig sak – kommunikation.

Så, hur kan du skapa engagemang i alla led?

Kommunicera lika mycket internt som externt

Många företag är snabba på att basunera ut vilka framgångar de har inom hållbar utveckling till sina kunder och samarbetspartners. Men vet alla i bolaget vad ni gör? Om inte – tänk om och informera! Låt alla medarbetare följa med på er resa.

Stötta de redan engagerade

Om du har tillsatt en engagerad ledare som driver och ansvarar för hållbarhetsprocessen i bolaget behöver den personen stöttning. Visa och se till att hållbarhetsfrågorna ständigt står högt på agendan.

Låt alla vara med på sina villkor

Att få anställda att engagera sig i hållbarhetsfrågor handlar ofta om att bjuda in och låta alla bidra med det som de vill. Ställ inte för höga krav, utan låt det vara roligt och visa löpande vilken effekt engagemanget faktiskt har.

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.