Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Hur når du ut med ditt företags hållbarhetsarbete?

Det gäller att nå fram till kunderna med allt bra ni åstadkommer inom hållbarhet. Här är tre tips hur du kan göra.

Kunderna översvämmas av hållbara budskap från alla håll. Det gäller att träffa rätt för att verkligen nå fram.

Testa att:

Gör medarbetarna till ambassadörer

Om du låter dem berätta om ert hållbarhetsarbete såväl internt som externt blir er kommunikation mer genuin och personlig.

Minska hierarkin

Med en plattare organisation där medarbetarna själva har mandat att fatta beslut har de också lättare att snabbare nå ut till era kunder och samarbetspartners. Nyttja det!

Skapa dialog

För att nå ut på bästa sätt är det bra om er kommunikation främjar dialog med kunderna. Det bygger relationer och du kan lära dig mer om vad kunderna efterfrågar.

Vill du nå framtidens generation av kunder?

Utgå från Almis Framtidsgenerator!

efs-logga.jpgInsatsen är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Framtidstips direkt till din inkorg!