Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
30 november 2022

Trendspaning med Björn Kärnebro

Porträttbild Björn Kärnebro
Björn Kärnebro. Foto: Fotograf Marianne

Här kommer mina tankar kring vår lokala marknad här i Norr- och Västerbotten kopplat till några utvalda händelser som påverkar vår region idag och imorgon.

Det är lätt att bli lite negativ när vi börjar närma oss slutet på ett omtumlande 2022 där ingången på året andades hopp om ett slut på pandemin och en återgång till en mer ”normal” värld där vi äntligen kunde resa, gå på evenemang och handla med varandra som tidigare. Glädjen och lättnaden förbyttes snabbt till oro och fördömanden när Putin och hans Ryssland i slutet på februari bestämde sig för att invadera sitt grannland Ukraina i ett fasansfullt angrepp och därmed starta ett krig och en situation som hela Europa numera är indraget i. Förutom det enorma mänskliga lidandet så försattes vi i en ny situation med flyktingkris kryddat med en stor brist på energi för framför allt Tyskland, som är EU och Europas största ekonomi samt Sveriges enskilt största och viktigaste handelspartner.

 

En annan stor negativ global effekt är att risken för ett utökat handelskrig mellan USA och Kina har förhöjts, vilket kan komma att förändra våra inarbetade handelsrutter och vi kanske tvingas att flytta både produktion och leverantörer till andra länder. Exempelvis så har för industrin de så viktiga halvledarna (och andra komponenter) under de senaste åren varit en stor bristvara, vilket medfört att många västerländska företag flyttat och planerar att flytta sin tillverkning från Kina till andra länder för att säkra sin produktion.

Lokalt har vi påverkats genom en hög inflation, brist på personal, inbromsning i fastighetsbyggandet, kraftigt höjda räntor samt ett högre elpris vilket kylt ner den tidigare nästan överhettade marknaden som vi i Norr- och Västerbotten till stora delar numera befinner oss i.

 

Det positiva då, kanske man kan undra? Ja, det är ju såklart framför allt att vi fortfarande är i en tidig och viktig del av den stora gröna omställningen som världen så mycket behöver och att den norra landsändan till sist är den hetaste regionen i hela landet. Enorma investeringar i form av nya industrier (Northvolt, Hybrit, H2O Green Steel bl.a.) vilket med kringeffekter beräknas i siffror runt tusen miljarder kronor samt en betydande befolkningsökning där vi tidigare tappat invånare eller fått kämpa för att bibehålla våra invånartal.

Framtiden ser alltså sammantaget väldigt ljus ut för regionen som helhet men innehåller också många stora utmaningar och nedan listar jag några av dom.

 

Den största utmaningen jag ser idag är personal, det är en stor brist på personal inom nästan samtliga yrken vilket sammanfaller med många nya jobb och stora pensionsavgångar. I Norr- och Västerbotten finns enligt Platsbanken lite drygt 7 700 lediga jobb just nu i november 2022 (varav ca 30% av dessa i Skellefteå) vilket matchas mot ungefär 4 800 öppet arbetslösa i samma region. Trenden ser klart ut att gå mot än fler lediga jobb och ännu färre arbetslösa under 2023.

En stor del av alla anställda på Northvolt är idag födda i ett annat land och Northvolts jobbannonser skrivs idag på engelska vilket ökat ansökningarna med många gånger. Kanske det är en möjlighet för ditt företag eller arbetsplats?


Energin kommer med all sannolikhet fortsatt vara en bristvara i Europa kommande 10-årsperiod och det är dessutom troligt att även vi i norr får ökade priser när dom stora industriprojekten väl är i gång och många tusen nya invånare ska ha sin hushållsel. Om ni inte redan har säkrat er tillgång och pris på elen så är det nog väldigt bra att titta över detta ifall det är kritiskt för verksamheten. Här uppe är dessutom elen till allra största del grön och kommer från vår vatten- och vindkraft.

 

För ett företag där handel med andra länder (direkt eller indirekt) är betydelsefullt så kan det vara klokt att överväga fler leverantörer och kunder för att säkerställa leverans av kritiska produkter, räkna heller inte med att priserna på många varor kommer att gå ner till nivåerna innan pandemin, även om inflationen planar ut under kommande år, på grund av högre energipriser och störda handelsvägar. Högre priser än 2019 är nog här för att stanna.

Hållbara handelskedjor där vi gör affärer med etiskt hållbara länder och företag är en stark trend i världen vilket med tydlighet visas med de stora satsningar som görs häruppe i norr. Vill du vara före många av konkurrenterna på din marknad så säkerställ att ni gör kloka val kring vilka ni vill samarbeta med, det kommer med stor sannolikhet att betala sig i längden.

Krönikan blev betydligt längre än vad jag tänkt mig och ändå har jag valt bort många viktiga händelser, företag och statistik för att vara läsbar. Slutorden blir att det är viktigt att planera för framtiden och vara medveten om att vi påverkas av och påverkar det som händer i världen. Det senaste decenniet har dessutom visat att allt inte går som vi planerat och det är dom företag och personer som klarar av att anpassa sig till nya förutsättningar och har buffertar som ofta klarar sig bäst. "Den förberedde slår den oförberedde", som ordspråket säger. 

 

Björn Kärnebro
Finansieringsrådgivare vid Almi Nords Skellefteå-kontor