Styrelsekartläggningen 2017

Ny statistik visar att det är fler kvinnor i styrelserna men ökningen går långsamt.

I Värmland har tio procent av företagen en kvinna på vd-posten mot nio procent 2013. I styrelserummen går ökningen snabbare än genomsnittet i Sverige. Företag som har kvinnor på styrelseposter har ökat från 31 till 34 procent, en nästan tioprocentig ökning. Slutsatsen är att riktade aktiviteter ger resultat. I programmet Styrelsekraft har de kvinnor som deltagit ökat antalet styrelseuppdrag med 50 procent. De vd:ar som intervjuats anser att styrelsearbetet ökat i betydelse för företagets utveckling.

En sammanställning av nationell statistik nedbruten per län finner du i underlaget på den här sidan. Läs mer i den sammanfattande kartläggningen. Vill du ha en kort summering av innehållet i den, ta del av denna film:

Vill du veta mer om vad de 250 vd:arna säger om nyttan med styrelsens arbete så läs mer under Regionalt styrelsearbete 2017. Se även filmen nedan med Mathias Bucht på Ismotec. 

 

Vill du ha mer fördjupad information, läs alla rapporterna:

Sammanfattande rapport Styrelsekartläggning 2017

VD och styrelser ur ett könsperspektiv 2017

Regionalt styrelsearbete Värmland

Styrelsekraft enkätundersökning

 

EUlogga utvecklingsfonden

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom framgångsrikt före-tagande och annat aktuellt som händer hos oss.
Prenumerera på våra nyhetsbrev