Styrelsekartläggning 2018

Andelen kvinnor på styrelseposter ökar

Andelen kvinnor på styrelseposter i svenska bolagsstyrelser har ökat med 25 procent under de senaste fem åren, vilket motsvarar närmare var femte styrelseplats. Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden går det att se att andelen kvinnor börjar växa i högre takt. Bland de nytillkomna styrelseposterna under samma period ökade andelen kvinnor med 40 procent. Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag.

Även om ökningen kan tyckas vara stor har den skett från en låg nivå. Kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter har bara ökat från 17 till 19 procent. Andelen bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot har ökat från 35 procent till 38 procent.
En sammanställning av nationell statistik nedbruten per län finner du i underlaget på den här sidan. Läs mer i den sammanfattande kartläggningen 2018*.

Vill du veta mer om vad de 250 vd:arna som vi har pratat med säger om nyttan med styrelsens arbete så läs mer under Regionalt styrelsearbete 2017. Se även filmen nedan med Mathias Bucht på Ismotec där han beskriver nyttan av ett styrelsearbete med externa ledamöter.

 

Vill du ha mer fördjupad information, läs alla rapporterna:

 Sammanfattande kartläggning 2017

Sammanfattande fördjupad rapport Styrelsekartläggning 2017

Film med sammanfattning av rapport Styrelsekartläggning 2017

VD och styrelser ur ett könsperspektiv 2017

Regionalt styrelsearbete intervjuer 250 vd:ar i  Värmland

Styrelsekraft enkätundersökning

 

EUlogga utvecklingsfonden

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom framgångsrikt före-tagande och annat aktuellt som händer hos oss.
Prenumerera på våra nyhetsbrev