3 tips – så kan du engagera dig lokalt

Hur engagerar du dig i det lokala samhället?

Samhällsutveckling är ett viktigt område i FN:s globala mål. För att bidra kan du som företagare engagera dig i ditt lokala samhälle. Gör du redan det? Bra!

Gör du det inte kommer här tre tips på vad du kan göra redan idag.

1. Stötta där din produktion finns

Om ditt företag har egna fabriker i utvecklingsländer kan du hjälpa lokalsamhället där att bygga vägar, infrastruktur eller annat som är positivt för lokalbefolkningen.

Läs om Almis kunder Matilda Olson och Deniz Türdü som driver företaget Avella försäljning. De startade sitt företag för att skapa bättre villkor och förutsättningar för bönderna i Turkiet – vilket de har lyckats med 

2. Hjälp dina lokala föreningar

Om du mest verkar lokalt i din stad eller ort kan du bidra på olika sätt i föreningar eller organisationer. Det kan handla om föreningar som jobbar med liknande mål som ditt företag eller att du stöttar i frågor som engagerar dig.

Du kan bidra ekonomiskt, men även genom utbyte av kunskap och erfarenheter.

3. Engagera dig digitalt

Tänk på att lokalsamhällen också omfattar digitala samhällen och gemenskaper där du har ett inflytande. Här kan du bidra löpande med kunskap och engagemang. Om du gör detta arbete genuint har du också stor chans till genuina följare och kunder.

Inspireras av Almis kund Stedsans Farm and Restaurant som vill visa världen att det går att leva på den utan att skada den. Istället för att hålla föredrag kring lärdomar använder de sig av sociala medier för att sprida kunskap och tips till sina nära 70 000 följare.

Pepp på mer inspiration?

Se åtgärdslistan över hur du och företaget kan engagera er i det lokala samhället 

Hur engagerar du dig i det lokala samhället? Här kommer tre tips på vad du kan göra redan idag.