3 tips för att skapa en trygg arbetsplats

Bland det viktigaste du som företagare och arbetsgivare kan göra är att skapa arbetstillfällen med trygga anställningsförhållanden. Men vad innebär det? Kika här!

1. Undvik tillfälliga anställningsformer

En tryggad sysselsättning är viktig både för den enskilde arbetstagaren och för samhället. Försök att personalplanera för att undvika att arbete utförs på tillfällig basis, förutom när arbetet verkligen är ett säsongsarbete.

2. Varsla inom rimlig tid

Om det trista måste ske – att du behöver varsla – så gör det på bästa sätt. Det innebär att du informerar vid en lämplig tidpunkt och tillsammans med företrädare för arbetstagarna, om det finns.

3. Säkra upp hos dina underleverantörer

Du bör även se efter så att arbetsförhållandena är bra hos dina underleverantörer. Det kan du exempelvis göra genom att inkludera sådana krav i avtal. Gör också oanmälda besök och inspektioner i länder där du och ditt företag är internationellt verksamma.

Vill du få fler tips?

Se åtgärdslista för att verka för en trygg sysselsättning och anställningsförhållanden.

Bland det viktigaste du som företagare och arbetsgivare kan göra är att skapa arbetstillfällen med trygga anställningsförhållanden. Men vad innebär det? Kika här!