Hur engagerar du dina medarbetare i hållbarhetsarbetet?

Du kan säkert väldigt snabbt peka ut företagets mest engagerade medarbetare inom hållbarhet. Men om du vill kunna säga att ALLA är engagerade krävs det en viktig sak – kommunikation.

Tre tips hur du skapar engagemang i alla led  

Visst vill du att företagets hållbarhetsarbete ska vara självklart i hela bolaget? Då gäller det att också tänka på hela bolaget. 

Kommunicera lika mycket internt som externt

Många företag är snabba på att basunera ut vilka framgångar de har inom hållbar utveckling till sina kunder och samarbetspartners. Men vet alla i bolaget vad ni gör? Om inte – tänk om och informera! Låt alla medarbetare följa med på er resa.

Stötta de redan engagerade

Om du har tillsatt en engagerad ledare som driver och ansvarar för hållbarhetsprocessen i bolaget behöver den personen stöttning. Visa och se till att hållbarhetsfrågorna ständigt står högt på agendan.

Låt alla vara med på sina villkor

Att få anställda att engagera sig i hållbarhetsfrågor handlar ofta om att bjuda in och låta alla bidra med det som de vill. Ställ inte för höga krav, utan låt det vara roligt och visa löpande vilken effekt engagemanget faktiskt har.

Så kan du skapa engagemang i alla led