Hur mår egentligen dina medarbetare?

Hur ofta kollar du av hur dina anställda faktiskt mår? Här gäller det att ligga steget före så att du inte mister värdefull kompetens.

En viktig del av hållbarhetsarbetet är dina medarbetares välmående. Så här kan du göra för att de ska må bra!

Tänk på:

Sätt upp ett etiskt ramverk 

Detta ramverk eller värdegrund för ditt företag sätter du upp tillsammans med dina anställda och låter frågor som mångfald, arbetsmiljö och hälsa vara centrala.

Satsa på mångfalds- och inkluderingsarbete

Detta arbete måste genomsyra intern kultur, anställningsprocesser och kommunikation för att vara trovärdigt. Hur ser det arbetet ut idag? Hur kan ni bli bättre?

Prioritera hälsa och utveckling

Viktiga delmål inom Agenda 2030 är god hälsa, välbefinnande och anständiga arbetsvillkor. Se över vad dina medarbetare behöver för att du ska uppfylla deras mål. Tänk på sociala förmåner och trygghetssystem för alla.

Så här kan du göra för att dina medarbetare ska må bra.