Vad betyder hållbarhet för ditt företag?

Om du inte har koll på vad hållbarhet och hållbar utveckling faktiskt innebär för din verksamhet är det dags för det nu!

Så här kan du ta reda på svaret!

Hållbarhet – vad är det egentligen för dig och ditt företag? 

Ta fram tydliga värderingar

Konkretisera vilka värderingar ditt företag har inom hållbarhet. Värderingar är beteenden över hur ni måste agera som medarbetare för att nå era uppsatta mål inom hållbarhet.

Kommunicera internt och externt

När du väl satt värderingarna är dessa viktiga att kommunicera internt och externt. Då blir det tydligt för alla vad ni prioriterar.

Sätt rätt kultur

Utifrån era värderingar formar ni er företagskultur och styr hur medarbetare, kunder och samarbetspartners upplever er inom hållbar utveckling. Det är avgörande faktorer vid både försäljning och rekrytering.

Hållbarhet – vad är det egentligen för dig och ditt företag?