Hur ofta tänker du på korruption?

Korruption kan kännas långt borta för dig och ditt företag. Men det kan komma väldigt nära – och det gäller att vara medveten om riskerna. Se hur!

En viktig del i ditt hållbarhetsarbete gäller korruption.

Så här kan du få bättre koll:

Gör research

Läs på om landet du ska verka i. Superviktigt om du exempelvis ska exportera. Hur görs vanligtvis affärer i det här landet? Vilka normer styr och vad går eventuellt isär med företagets policy kring hur ni vill göra affärer?

Identifiera risker

Viktigt att bli medveten om risker för korruption och utpressning för att du ska kunna undvika dem. Se exempelvis till att du varken ger eller tar emot gåvor som kan uppfattas som mutor.

Utbilda medarbetarna

Även dina medarbetare måste vara aktiva, till exempel utbildas i aktiviteter mot bestickning och korruption. Se också till att uppmuntra rapportering av överträdelser.

Lär dig mer

Se åtgärdslista för att motverka korruption