Hur blir hållbarhetsarbetet genuint?

Är du osäker på om företagets hållbarhetsarbete verkligen känns på riktigt, i alla led? Kolla av tre saker för att veta!

När du kommit igång med företagets hållbarhetsarbete är det vanligt att slås av tanken: Är vårt hållbarhetsarbete så äkta som vi verkligen vill?

Här är tre tips för att känna av:

Låt hållbarhetsarbetet genomsyra hela din verksamhet

Om hållbarhetsarbetet finns med hela vägen – från underleverantörer till rekrytering och annat viktigt – andas också hela bolaget det ni gör inom hållbar utveckling.

Kommunicera ert hållbarhetsarbete

För att teamet ska engagera sig extra mycket och förankra allt bra ni gör internt är det också viktigt att kommunicera hållbarhet – både internt och externt.

Var ärlig

Anpassa kommunikationen och var ärlig och transparent – berätta om både styrkor och svagheter. Det är då ni känns genuina.