Skyddar du dina kunders integritet?

Hur väl skyddar du dina kunders personliga uppgifter? I och med GDPR blev det tydligt att du som företagare har ett stort ansvar för hur du behandlar personuppgifter.

Om du behöver en påminnelse – kika här!

Begränsa din insamling

När du samlar in personuppgifter från kunder eller konsumenter så se till att du bara får information som är nödvändig för dina produkter och tjänster – eller som sker med konsumentens frivilliga samtycke. Ange också alltid varför du samlar in personuppgifter.

Ge konsumenterna rätt att kontrollera

Dina kunder ska få veta om ditt företag har uppgifter kopplade till dem och kunderna ska enligt lag kunna begära rättelse av uppgifterna. De bör kunna raderas, rättas, kompletteras eller ändras på lämpligt sätt. Låt kunderna få reda på sina rättigheter!

Berätta vem som ansvarar för dataskydd

Visa öppet – exempelvis på företagets webbplats – vem som är ansvarig för dataskydd i organisationen, alltså personuppgiftsansvarig. Även var personen normalt är placerad. Det är den här personen som ansvarar för att företaget skyddar kundernas personuppgifter och att lagen följs.

Se hela åtgärdslistan för att skydda kundernas personliga uppgifter och integritet