3 hållbara tips för din produktion

Producera hållbart och ditt företag klarar sig bättre i framtiden. Se här vilka viktiga frågor som du kan ställa dig för en hållbar produktion.

  1. Minska resurserna
    Var i din produktion används mest energi, vatten, värme och andra resurser? Se över hur du kan minska på dessa. Sätt mål för förändring – och följ upp.
  2. Ta vara på spillet
    Var uppstår spill i din produktion? Hur kan du minska detta och även avfall? Se också över hur du eller en annan aktör eventuellt kan använda spillmaterial igen.
  3. Uppgradera rätt utrustning
    Vilka verktyg och annan utrustning är näst på tur att uppdatera? Ligg steget före och var medveten om vad du bör investera i – för en så hög resurseffektivitet i produktionen som möjligt.

Inspireras av företaget ETEC – som både satsar på att utvecklas hållbart själva och som hjälper sina kunder att automatisera processer och därmed minskar förbrukning av material och energi.