Gör ditt företag en hållbarhetsrapport varje år?

För större bolag är det lagkrav på hållbarhetsredovisning. Men även små och medelstora företag visar i en hållbarhetsrapport vad de åstadkommit. Se hur du kan använda den!

Om ditt bolag gör en hållbarhetsrapport i samband med årsredovisningen finns det sätt att nyttja den för att nå ut ännu bättre.

Tänk på att:

Lyft ut delar av den

Om du plockar innehåll från hållbarhetsrapporten och använder i andra kanaler, exempelvis i era sociala medier, kan du göra rapporten mer levande och relevant. Dessutom får den en längre livslängd.

Tävla med er redovisning

Anmäl er hållbarhetsrapport till en tävling och se hur den står sig i konkurrens med andra bolag. Roligt att ta tempen på rapporten!

Inspireras av andra

Se hur andra företag i andra branscher jobbar med sina hållbarhetsredovisningar. Vad kan ni ta efter? Hur når de ut med sina rapporter? Använd bra exempel.