Hur levererar du på dina hållbarhetsmål?

Målen för företagets hållbarhetsarbete är uppsatta, men hur väl levererar du egentligen på dem? Som framtidens företagare vet du vikten av att sätta konkreta mål – både i verksamheten i stort och inom hållbar utveckling.

Men hur ska du lyckas nå dem?

Gör en actionplan

Det hjälper dig att ta dina hållbarhetsambitioner från ord till handling.

Våga sätt igång

När du väl ska implementera din plan är det viktigt att våga starta. Tänk på att du inte behöver vara en expert redan första dagen – det viktiga är att börja.

Arbeta fokuserat

För att komma framåt är det bättre att börja med små steg, fokusera på det viktigaste och det som företaget verkligen kan göra. Om du har anställda kan du också delegera ansvaret för hållbarhetsfrågorna till rätt person som kan vara extra drivande.