Sex skäl till varför hållbarhet ger affärsvärde

Svårt att se affärsvärdet i företagets hållbarhetssatsning? Här kommer sex skäl till att faktiskt satsa.

 1. Säkra affärerna
  Kunder kräver hållbara företag i framtiden.
 2. Rekrytera och behåll medarbetare
  Om du lättare vill locka kompetens är hållbarhet ett måste.
 3. Var attraktiv för investerare och långivare
  Vid finansiering är hållbarhet en viktig parameter.
 4. Prioritera effektiv resursanvändning
  Våra resurser tar slut. En genomtänkt användning skapar inte bara bättre förutsättningar för miljön – även för företagets ekonomi.
 5. Minska riskerna
  Det är en risk att inte ta hållbarheten på allvar. Ställ om i tid.
 6. Få ett starkare varumärke
  Kunder kräver medvetna företag. Visa att ni är det – och stärk samtidigt ert varumärke.