Mål #2: Anpassa till klimatförändringar

Hur kan du som framtidens företagare nå mål 2 inom taxonomin? Här ger vi exempel på hur du kan anpassa företaget till klimatförändringarna.

Forskningen pekar på mer extremväder, naturkatastrofer, bränder och höjda vattennivåer. Det i sin tur skapar utmaningar kring artdöd, matförsörjning, hunger, fattigdom, konflikter och migrationer.

Som företag är det viktigt att anpassa sin verksamhet till att fungera i ett tuffare klimat för att säkerställa en pålitlig leverans till kunderna och en trygg försörjning och arbetsmiljö för medarbetarna.

Många företag kan bidra till att hitta lösningar som kan hjälpa mänskligheten och lindra effekterna av ett tuffare klimat.

Vilka satsningar kan du göra för att nå andra målet inom taxonomin?

  • Skapa varningssystem som kan följa och förutse var och när utmanande väderfenomen uppstår så att stora skador kan undvikas.
  • Säkerställ tillgången till rent vatten och mat i ett klimat med ett allt mer instabilt väder. Exempelvis genom tåligare grödor, inomhusodlingar, säkrare boskapsskötsel, reningsverk och matförvaring.
  • Säkra upp tålig och fungerande infrastruktur såsom byggnader, transporter, energiförsörjning och informationsteknologi.
  • Utveckla – forskar du eller arbetar med innovativa teknologier har du också möjlighet att påverka framåt för att anpassa till klimatförändringarna.

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

  • Ökad medvetenhet hos dina kunder om miljö- och klimatrisker.
  • Antal miljö- och klimatrelaterade aktiviteter hos användare.
  • Ökning av investeringar i klimataktiviteter hos användarna.