Mål #3: Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

Har din verksamhet vatten eller marina resurser i värdekedjan? Då är det tredje målet inom EU:s taxonomi viktigt. Se hur du kan hålla målet och mäta dina insatser.

2,2 miljarder människor saknar idag tillgång till rent vatten enligt Unicef och vattenbristen förväntas bli allt mer akut framöver. Dels blir vi fortfarande allt fler människor på jorden, dels går mycket vatten åt i produktionen av textilier och olika produkter som konkurrerar med matförsörjningen som behövs till en växande befolkning.

Vatten kontamineras av olika utsläpp och föroreningar, speciellt i städerna, och i samband med naturkatastrofer. Och sötvatten blandas med havsvatten när isarna smälter.

Vilka satsningar kan du göra för att nå tredje målet inom taxonomin?

 • Ta ansvar för det vatten som du nyttjar i din värdekedja och säkerställ att rent vatten återförs på ett säkert sätt. Minska alltså föroreningar och rena vatten.
 • Verka för lösningar som minskar vattenförbrukningen och som tillåter vattnet att återbrukas i ett kretsloppstänkande. Det kan till exempel gälla smarta byggnader och stadsmiljöer som tar tillvara vatten, renar och återanvänder det, teknologi som mäter och stimulerar ett hållbart vattenbruk eller vatteneffektiva system för matförsörjning.
 • Utveckla – forskar du eller arbetar med innovativa teknologier har du också möjlighet att påverka framåt för att skapa en hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

 • Andel rent vatten som återförs till grundvattnet
 • Renhetsgrad på utgående vatten i förhållande till ingående vatten – ppm/kubik eller annan relevant enhet
 • Andel återvunnet eller återbrukat vatten
 • Vatteneffektivitet
 • Andel havsvatten omvandlat till sötvatten
 • Minskade utsläpp i relevant enhet (ton/kg etc)
 • Andel produkter som är miljö- eller klimatsäkrade
 • Antal lokala miljöer som bidrag sker till