28 februari 2017

Microsoft Ventures investerar i Pickit

Microsoft Ventures investerar i Almi Invests portföljbolag Pickit, som utvecklar en molnbaserad bildtjänst för Officeanvändare. Investeringen avslutar Pickits A-runda, där bolaget tagit in sammanlagt 4,6 miljoner dollar, och stärker Pickits uppdrag att rädda världen från tråkiga presentationer.

Pickits bildtjänst förser 1,2 miljarder Microsoft Office-användare med professionellt modererade bilder med fulla rättigheter. Den distribuerar också företags bildbanker till dess anställda i Office-program som PowerPoint och Word.

 

Pickits egna bildbank består av en blandning av crowdsource-bilder och aggregerade bilder från andra bildbanker. Alla bilder går igenom Pickits unika process för att bli lagliga och fria att använda.

 

Pickit erbjuder även tjänsten Pickit Business, en molnbaserad plattform för företag, där bilder integreras i MS Office för att effektivisera bildanvändandet hos anställda.

 

Investeringen från Microsoft Ventures avslutar Pickits A-runda där företaget sammanlagt tagit in 4,6 miljoner dollar. Microsoft investerade i syfte att stärka Pickits uppdrag att öka produktiviteten hos vanliga Officeanvändare och höja nivån på deras presentationer och dokument.

För fyra år sedan kontaktade Pickits grundare Mathias Björkholm och Henrik Bergqvist Microsoft med idén att skapa en integrerad bildtjänst som fungerar friktionsfritt med tjänster som PowerPoint och Word. Sedan dess har Pickit utvecklat teknologin och bildplattformen för att idag kunna förse alla Officeanvändare i världen med relevant bildinnehåll.

- Vikten av en friktionsfri bildhantering som spänner över olika proukter och tjänster ökar snabbt. Pickits erbjudande och deras starka team hjälper redan Microsoft Officeanvändare öka sin produktivitet genom att strömlinjeforma det som brukar vara en tidskrävande och krånglig process. Vi är mycket hoppfulla om deras nästkommande steg, säger Nagraj Kashyap, Corporate Vice President på Microsoft Ventures.

- Med denna sista runda av finansiering får vi chansen att bevisa vår affärsmodell och skapa en bildbank för moderna Officeanvändare. Vi förser redan användarna med värde idag inuti flera av de tjänster som finns i Officepaketet. Men genom samarbetet med Microsoft Ventures och andra partners kan vi ytterligare öka vår nytta och närhet mot användarna, säger Mathias Björkholm, Co-CEO and Founder of Pickit.

Om Pickit

Pickit www.pickit.com är en molnbaserad bildtjänst som tillgängligör bilder inuti tjänster som PowerPoint, Word och Windows 10. Användare kan använda sig av Pickits fria bildbibliotek, Pickit Free, som är lagligt och fritt att använda utan kostnad eller ladda upp sin egna bildbank i deras företagstjänst, Pickit Business, i syfte att distribuera den in i Office eller mot andra på webben.

 

Företaget grundades 2013 och har huvudkontor i Visby. De har även ett kontor för sin verksamhet i USA baserat i Redmond, Washington, i anknytning till Microsofts huvudkontor.