Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

21 september - Höglandet

 

Plats: Hanna’s, Björkeby samt företagsbesök i närområdet

 

Tid: Drop in från kl. 9:00, program från kl. 9:30 – 16:00 inklusive företagsbesök

 

Vi bjuder på lunch.

  

Nytänkande företag som utmanar sig själva och de branscher de verkar i är inget nytt på höglandet.

 

 

 

Under förmiddagen tar vi del av ny kunskap, bygger nätverk och inspireras av andra företag.

Nina Ekelund, Hagainitiativet

I Hagainitiativet samlas 13 storföretag med en samlad omsättning av 400 miljarder SEK som alla visar klimatledarskap och som satt tuffa mål till 2030.

 

Ta del av lärdomarna från de stora aktörerna och se hur du kan anpassa din verksamhet för att vara relevant som leverantör även i framtidens affär.

 

 

Designtak

Vi får ta del av Designtak's utveckling inom hållbarhet. Byggsektorn ligger långt fram med sina hållbarhetskrav och här får vi en inblick i hur ett lokalt företag jobbar för att stärka sin konkurrensförmåga.

 

 

Sävjo Plastic

Nya material, effektiv produktion och stort fokus på energieffektivisering.

 

Vi får höra hur företaget arbetat med innovativa lösningar inom både produkt och tillverkningsprocess där hållbarhet är en central beståndsdel.  

 

 

 

Efter lunch gör vi två företagsbesök

MP bolagen

De visar hur de arbetar innovativt med bland annat material, vilket får diverse hållbarhetsvinster.

 

 

Beslag och Metall

När stora svenska industriföretag ställer om sina verksamheter finns ofta Beslag och Metall med i leverantörskedjan. Med stort fokus på hållbarhet och klimatomställning säkrade de precis en betydande affär i omställningen mot elektriska fordon.

 

På detta studiebesök får vi lära oss mer om deras utveckling.