Nästa steg - säsong 4

Podden där riktiga företagare ger vettiga råd utifrån sina egna erfarenheter

1. Fortsätta lära sig nya saker

Som företagare har man inte tid att springa på seminarier eller att gå kurser hela tiden. Så hur gör man för att ta ett kliv framåt och lära sig nya grejer löpande? Räknas googlandet och timmarna på YouTube?

Lyssna på avsnittet på: 

Spotify
Apple Podcast
+ i alla andra poddappar

Tre tips från Almi

 1. Det finns många forum och kanaler om diverse ämnen, där användarna delar med sig av sina erfarenheter. Lär av varandra.
 2. Hitta kunniga personer inom ett särskilt område via internet, och kontakta dem. Ofta vill de gärna höras och förklara sitt expertområde.
 3. Utnyttja ditt kontaktnät för att hitta personer i din omgivning som har kunskap och vill dela med sig.

2. Hur bibehåller man en påhittig kultur efter den första idén?

Ständigt på tå och med nya idéer. Att ett företag är innovativt är nödvändigt för dess överlevnad. Att komma på en smart uppfinning är det många som gjort utan att det lett till ett framgångsrikt företag. För att fortsätta vara relevant gäller det att inte bara vara innovativ en gång, utan det är en ständig process för att anpassa sig efter marknaden. 

Lyssna på avsnittet på: 

Spotify
Apple Podcast
+ i alla andra poddappar

Tre tips från Almi

 1. Minimera bromsklossar.
  Se till att det finns förutsättningar att vara nytänkande. Uppmuntra nya förslag och tankar, från alla nivåer inom företaget. Ett konkret tips är att skaffa en förslagslåda, där medarbetare kan skriva ned sina idéer.
 2. Olika egenskaper funkar i olika delar av processen.
  Det är en styrka att folk fungerar olika, men vissa egenskaper passar bättre i vissa situationer. Personer som till exempel är väldigt kritiska riskerar att döda kreativiteten tidigt i processen, men kan ha värdefulla synpunkter när det är dags att utveckla och syna ett projekt.
 3. Ta risker - och reflektera över det som går fel.
  Det absolut viktigaste är att våga testa, och reflektera över vad som funkar och inte. Att testa nytt innebär att allt inte kommer gå som tänkt, och om något misslyckas får man fundera på hur man ska hamna på rätt spår igen.

3. De flesta sammanslagningar går åt helvete, vad kan vi lära oss av det?

Oönskade, onödiga och orättvisa. Sammanslagningar har ett dåligt rykte och går nästan aldrig som planerat hur goda förberedelser man än har gjort. 

Lyssna på avsnittet på: 

Spotify
Apple Podcast
+ i alla andra poddappar

Tre tips från Almi

 1. Fokusera på möjligheterna.
  Förändring är tufft men ger också nya möjligheter. Om det exempelvis finns två personer med samma uppgifter i de olika organisationerna kan det vara en möjlighet att se över rollerna. Kanske hittar man ett sätt att ännu bättre ta vara på de olika personernas kompetenser.
 2. Ta hjälp av informella ledare.
  Det finns alltid informella ledare i en grupp. Se till att få med sig de som är mer positivt inställda till förändringen. De kan i sin tur lyfta de som är mer tveksamma.
 3. Alla ska med.
  Två organisationer slås ju ihop för att båda har kompetenser den andre kan dra nytta av. Se därför till att båda sidor kommer till tals. Det är särskilt viktigt när en liten organisation som ska slås ihop med en stor. Görs det fel så kommer man förstöra värdet av det man köpte, eftersom man inte tar hand om de personer som följde med.

4. Så får du kontroll på din leverantörskedja

De senaste åren har pandemin påverkat de globala leverantörskedjorna. Det gjorde det tydligt hur viktigt det är att ha en leverantörskedja som fungerar även under normala omständigheter. 

Lyssna på avsnittet på: 

Spotify
Apple Podcast
+ i alla andra poddappar

Tre tips från Almi

 1. Lägg tid på bedömning innan du tar beslut om din leverantörskedja.
  Det är viktigt att ha kunskap om valmöjligheter för att kunna göra en avvägning av risk och kostnad. Lokalproducerat behöver nödvändigtvis inte vara den bättre lösningen.
 2. Kommunicera och nå en samsyn med din leverantör.
  Samarbete och förtroende är viktigt för att hitta alternativ och lösningar.
 3. Ha kunskap om din leverantör.
  Tillit är bra, men med koll på syftet med leveransföretaget kan man förstå deras processer och beslut.

5. AI - från prat till praktik 

De senaste åren har AI varit på allas läppar. Kanske är vi många som förknippar artificiell intelligens med något coolt och futuristiskt. Inte är det väl då konstigt att dra slutsatsen att användande av AI skulle vara ett bra säljargument? Vad är egentligen fördelarna med AI?

Lyssna på avsnittet på: 

Spotify
Apple Podcast 
+ i alla andra poddappar

Tre tips från Almi

 1. Kommunicera om varför ni använder AI och hur det gör nytta.
  Var mån om att förklara tydligt så att kunden förstår varför det bidrar till värdet av det du säljer.
 2. Behåll fokus på kärnverksamheten.
  Även om AI innebär att du har ett konkurrensvärde är det fortfarande värdet av din tjänst du ska fokusera på.
 3. Kom ihåg att AI blir allt vanligare.
  I takt med utvecklingen kommer användning av AI inte att vara utmärkande för en verksamhet.

6. Att hitta rätt styrelse

 Att ha en bolagsstyrelse är inte bara en markör för ett professionellt och seriöst företag. Tanken är ju att man tillsammans ska kunna jobba mot ett gemensamt mål.

Lyssna på avsnittet på: 

Spotify
Apple Podcast 
+ i alla andra poddappar

Tre tips från Almi

 1. Styrelsens uppdrag måste definieras tydligt och detsamma gäller uppdraget och målet för bolaget.
  Att veta vad det är som styrelsen ska arbeta med gör det enklare att se vad det är för roller och kompetenser som behövs.
 2. Se styrelsearbetet som en strategisk resurs och nyckeln för att utveckla företaget.
  Rekrytera kompetenser som speglar det uppdrag eller den utmaning företaget har.
 3. Var modig och våga lägga ansvar på styrelsen.
  Att som vd släppa ifrån sig ansvarsområden till andra kan vara svårt. Men med en kompetent styrelse blir möjligheterna större när ansvarsområden delas upp.

7. Om att börja med två tomma händer

I över tjugo år har Gunilla von Platen brutit ny mark i näringslivet. Men det har inte, som det sällan är, varit en spikrak resa.

“Jag skulle säga att det är bullshit med tur. Det är svinhårt arbete.”

Lyssna på avsnittet på: 

Spotify
Apple Podcast 
+ i alla andra poddappar

Tre tips från Almi

 1. Involvera marknaden tidigt.
  Bygg affärsmodellen på ett verkligt behov förankrad i marknaden, snarare än något förankrat i personlig övertygelse.
 2. Utmana gamla branschsanningar.
  Hitta nya lösningar på gamla problem och våga bryta med gammal branschlogik
 3. Ha ett tydligt fokus i affärsmodellen.
  Låt kärnan i verksamheten vara det som är din styrka, snarare än att försöka lösa en massa saker på en och samma gång.

8. Hur vet man om organisationen mår bra? 

Alla som driver en organisation vill att den ska må bra och alla som är en del av en organisation vill må bra. Men att få effektivitet och lönsamhet utan att det är på bekostnad av trivsel och trygghet kan ibland kännas som en omöjlig uppgift.

Så hur ser man till att ens organisation mår bra? Och hur balanserar man egentligen som chef att vara hänsynsfull mot sina anställda och samtidigt kunna sätta ner foten när något inte funkar?

Lyssna på avsnittet på: 

Spotify
Apple Podcast
+ i alla andra poddappar

Tre tips från Almi

 1. Samspelet i ledningen måste fungera.
  Ett dåligt fungerande ledarskap, utan initiativ och beslut eller där det finns en underliggande konflikt, smittar av sig på hela verksamheten.
 2. Se över företagskulturen.
  Vad är det som tillåts, vad är det som uppmuntras? Ringa in vilka värderingar och attityder ni vill ska råda.
 3. Konkretisera de anställdas roller.
  Och hitta en balans mellan att som ledare skapa en stödjande kultur som samtidigt är visionsstyrd för de anställda.

Podden där riktiga företagare ger vettiga råd utifrån sina egna erfarenheter

Nästa steg är en podd om hur det känns att leda ett företag som är på väg att ta nästa steg, med lärdomar och råd från företagare som redan tagit klivet du funderar på.

I varje avsnitt träffar programledaren Per Grankvist ett eller två företag som haft liknande utmaningar och som delar med sig av sin erfarenhet utifrån avsnittets ämne. Tyngdpunkten ligger alltid på vad de lärt sig, inte vilken slags verksamhet de har.

Dessutom medverkar en expert från oss på Almi i varje avsnitt som ger råd kring hur du ska tänka i den fråga varje avsnitt handlar om.

Prenumerera på Nästa steg så du inte missar några avsnitt! 

Du finner den på Spotify, Apple Podcaster och i alla andra appar där poddar finns.

Per Grankvist

En sak jag lärt mig är att när man växer snabbt så hamnar man i en slags skitzofrent läge, där man när någon svarar hur det går svarar “kanon!” men samtidigt känner att alltihop kan gå sönder precis närsomhelst.

 

Företagandet jag är intresserad av handlar inte om i idéerna i sig utan om hur man förverkligar dem, om att alltid tänka på nästa steg, att prova nytt och ta ett steg i taget, om att lyckas och misslyckas, om att plocka fram datorn på helgen medan ungarna kollar film för att man måste fixa en grej ingen annan kan lösa, men också om lyckan att se när saker funkar utan att man själv är närvarande.

 

Podden heter Nästa steg och i varje avsnitt träffar jag företagare som redan tagit det där steget som du funderar på, de som ligger ett steg före. Och om du prenumererar nu, så kommer du inte missa chansen att lära dig av dem.

Per Grankvist, grundare av Vad Vi Vet och programledare för Nästa steg.