Du och ditt företag

– från idé till affärsmodell

För entreprenörer och företagare i startfas

Behöver du komma vidare med din idé eller företag? I fem avsnitt i serien “Du och ditt företag” hjälper vi dig från idé till affärsmodell.

Startseminarierna finns även textat på svenska och engelska på vår YouTube-kanal. 

I introduktionsfilmen spanar vi in vilka olika delar som ingår i “Du och ditt företag”.

I introduktionsfilmen spanar vi in vilka olika delar som ingår i “Du och ditt företag”.

Är du ett med din idé?

Många har idéer och drömmar, men få förverkligar dem. Som företagare omsätter du dina drivkrafter till handling.

I avsnitt två av “Du och ditt företag” ställer vi frågorna som är viktiga för dig att besvara när du startar upp ditt företag. Filmen är 5.31 minuter lång.

Vad vill du uppnå med din idé eller företag?

Grunden för att kunna uppnå dina mål är att du förstår ditt “varför”. Det ska vi fördjupa oss mer i detta avsnitt.

I avsnittet nedan spanar vi in “the golden circle” som består av tre inre cirklar: Den innersta handlar om ditt “varför”, näst innerst kommer ditt “hur” och ytterst är fokus på “vad”.

Om du har koll på dessa frågor – och svar! – är det lättare för dig att komma vidare med din idé.

Vi ser också varför hållbarhet är prioriterat för alla företag och vad en cirkulär ekonomi innebär.

Filmen är 8.35 minuter lång.

Hur ser ditt värdeerbjudande ut?

Ditt värdeerbjudande är det som du erbjuder dina kunder. I fjärde avsnittet av “Du och ditt företag” börjar vi med att provocera dig lite.

Många företagare är väldigt duktiga på att berätta om och i detalj beskriva sin idé, produkt eller tjänst. De är inte alltid lika duktiga på att lyssna in kundernas behov eller problem.

Känner du igen detta? Vi djupdyker i ämnet i filmen nedan och tittar också på vad din lösning måste innehålla för att tilltala dina kunder.

Filmen är 6.16 minuter lång.

Från idé till affärsmodell

Nu är det dags att knyta ihop säcken – och göra sista steget för att gå från idé till affärsmodell.

I sista avsnittet av “Du och ditt företag” beskriver vi en process och metodik som heter Lean Start-up som bygger på att du på så kort tid som möjligt går från antaganden till verifierad fakta.

Genom att experimentera i nära kommunikation med potentiella kunder minskar risken att misslyckas och målet är alltså att ta dig fram mot det som marknaden vill ha och är beredd att betala för.

Vi går också igenom Lean Canvas – ett bra verktyg för att du ska formulera din affärsmodell. Du laddar ned Lean Canvas-mallen här.

Filmen är 5:38 minuter lång.

Här hittar du övriga kapitel i serien

Tid är en bristvara för många, inte minst när du står i begrepp att börja utveckla ditt företag. Samtidigt är det kanske just då du behöver input som allra mest. Därför har vi tagit fram en serie i fyra kapitel som kan hjälpa dig på vägen.

Startseminarie
Räkna på din affär
Ditt företags viktigaste ekonomiska samband
Startseminarie
Förstå dina kunder och underlätta köp
Sälja med framgång
Startseminarie
Tänk tillväxt från start
Att växa hållbart