Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Vi reder ut begreppen
Guider

Digital ordlista

AI, Robotics, SEO, digital transformation ...

Det kryllar av förkortningar och begrepp inom digitalisering och det är inte alltid helt enkelt att förstå vad de betyder och innebär. Nedan har vi spaltat de vanligaste orden. 

Ad blocking

är när användaren/besökaren med hjälp av en mjukvara blockerar annonsering på Internet. 

AI 

Artificiell intelligens (även machine intelligence) innefattar ofta även ett visst mått av självlärande och optimering för att nå förutbestämda mål. AI kommer under kommande år vara den drivande kraften i många tjänster och kanaler, så som kundsupport via chattbottar, standardiserad kommunikation, produktrekommendationer, contentskapande (text), e-postpersonalisering och e-handelstransaktioner.

 

Exempel på tillämpningsområden är chattbotar, business intelligence, ansiktsigenkänning, och självkörande bilar. 

Affilliate Marketing 

är en form av marknadsföring på Internet som bygger på intäktsdelning mellan digitala annonsörer och digitala publicister (bloggar, nyhetssidor m.m.). Den digitala annonsören bygger ett stort nätverk av publicister som får prestationsbaserad ersättning för att visa den digitala annonsörens annonser, vanligtvis baserat på försäljning, klick, registreringar eller en kombination av dessa.  

Analytics

är ett samlingsbegrepp för analys av meningsfulla mönster i besökar- och/eller kunddata. Syftet med denna analys är att skapa en bättre bild av kundens/besökarens vanor, aktiviteter, rörelsemönster, behov, intressen m.m. Detta för att sedan skapa förutsättningar för bättre och mer informerade marknadsstrategiska beslut.

 

API

Application Programming Interface (gränssnitt för applikationsprogrammering) är ett gränssnitt som utvecklare kan programmera mot. Det används för att olika program och applikationer ska kunna prata med varandra och kan t ex. användas för att hämta och uppdatera information mellan olika system.

Öppna API:er i ett program gör att vem som helst (med rättigheter) kan använda sig av det i sina egna applikationer. Det går att använda flera API:er med varandra för att bygga upp sina tjänster, t.ex. sin webbsida med WordPress.

APM

Application Performance Management (applikationsprestationshantering) är övervakning och hantering av prestanda och tillgänglighet av programapplikationer. APM strävar efter att upptäcka och diagnostisera komplexa problem med applikationsprestanda för att upprätthålla en förväntad servicenivå.

 

AR

Augmented Reality (förstärkt verklighet), är ett begrepp inom informationsteknik, och är en direktsänd betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks (eller kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data.

 

Tekniken fungerar genom att öka uppfattningen om den nuvarande verkligheten (till skillnad från virtuell verklighet som ersätter den verkliga världen med en simulerad). Man kan uppleva förstärkt verklighet genom olika enheter som exempelvis smartphones, eller kontaktlinser. Ett antal spel till smartphones använder förstärkt verklighet, t.ex. Pokémon Go.

Big data

utgörs av digitalt lagrad information av sådan storlek (vanligen terabyte och petabyte), att det är svårt att bearbeta den med traditionella databasmetoder. Big data innefattar tekniker för very large databases (VLDB), datalager (data warehouse) och informationsutvinning (data mining).

Block chain

är en databas som lagras i många kopior. De många kopiorna och en sekvens av kryptografiska funktioner gör det svårt eller omöjligt att i efterhand manipulera databasens ändringshistorik. Varje transaktion i databasen lagras genom att ett så kallat block läggs till databasen, och en sekvens av block kallas därför en blockkedja.

Bounce rate

Avvisningsfrekvens. Ett mättal med två betydelser: 1) i webbanalys syftar det till den procentuella andel av besökare på en webbsida som lämnar webbsidan efter att sett en enskild sida; 2) i e-postmarknadsföring syftar det till den procentuella andelen av skickade e-postmeddelanden i en given kampanj som inte kunnat levereras till mottagaren.

Business Intelligence

förkortat BI, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet. Det kan indelas i informationshanteringssystem och analytiska processer. Business intelligence syftar till att stödja beslutsfattande, och ett BI-system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem.

Business Manager

Facebooks administrationsverktyg för hantering av företagssidor och behörighet. Via Business Manager når man även Ads Manager som är Facebooks administrationsverktyg för marknadsföringskampanjer, målgrupper och annonser.

 

Business Manager är ett måste för alla som vill satsa på en väl fungerande Facebookmarknadsföring.

Chatbot

En chatbot är ett program som leder en konversation via hörsel- eller textmetoder. De är ofta utformade för simulera hur en människa skulle bete sig som en samtalspartner. Chatbots används vanligtvis för kundservice eller information.

CMS

Content Management System (Innehållshanteringssystem) är en applikation som är utvecklad för att förenkla för icke tekniska användare som själva vill skapa, redigera och hantera innehållet på en webbsida. Vanliga CMS-system är WordPress, EpiServer, Sitecore, Joomla, Drupal och Magento.

Content marketing

I content marketing syftar ”content” till information som har syftet att konsumeras, engagera och delas. Det rör sig vanligtvis om blogginlägg, video, inlägg på sociala medier, foton, podcastavsnitt, guider, och white papers. Content spelar en central roll i en framgångsrik inbound och content marketingstrategi. 

Cookie

En fil som vid besök på en webbplats lagras på användarens/besökarens enhet (dator, telefon, surfplatta) och som innehåller information som kan plockas upp vid framtida återbesök på webbsidan. Med hjälp av den lagrade informationen kan webbsidan exempelvis anpassa innehållet när användaren/besökaren besöker webbsidan andra gången.

CPA

Cost per action, är en modell för debitering av webbmarknadsföring som helt grundas på en kvalificerad aktivitet, exempelvis genomfört köp eller registrering.

CPC

Cost per click, är en modell för debitering av webbmarknadsföring som grundar sig på antalet klick på en annons eller CTA. Kallas ibland även Pay per Click (PPC).

CPL

Cost per lead, är en modell för debitering av webbmarknadsföring som grundar sig på antalet genererade kvalificerade leads. Kallas ibland även Pay per lead (PPL).

CR

Conversion rate (konvertering) är den procentuella andel av besökarna på en webbsida, mail, sociala medier som genomför den önskade aktiviteten.

CRM 

Customer relationship management, är, i sin allra enklaste form, en programvara som hjälper dig hålla koll på uppgifter för alla dina kunder. Men många mer avancerade CRM-system kan göra mycket mer, som att hantera bokningar av möten, mailutskick, telefonsamtal och avtal etc. Vissa CRM-system kan även hantera information från sociala nätverk så som Facebook, Linkedin, Twitter m.m.

CTA

Call To Action, är den del av ett marknadsföringsbudskap som syftar till att få en person att utföra en önskad aktivitet. I digital marknadsföring är en CTA i regel en knapp, bild eller annan typ av länk som uppmanar användaren/besökaren att gå vidare till en webbplats, ladda ner något, lägga till en produkt i en kundkorg, genomföra ett köp, registrera sig för annan typ av riktad marknadsföring etc.

CTR

Click Through Rate, är ett procentuellt tal som anger hur många besökare per hundra visningar som i snitt väljer att klicka på en annons eller CTA.

CX

Customer Experience (Kundupplevelse) beskriver hur en kund övergripande upplever ett företag eller en organisation. Kundupplevelsen syftar till alla de upplevelser som en kund har, från första interaktion och köp, nyttjande av varan eller tjänsten, till upplevelsen av att vara ambassadör för företagets eller organisationens varumärke.

Cyber security

datasäkerhet, avser att skydda datorsystem, för att förebygga, upptäcka och åtgärda obehöriga användare av datorsystem, som t.ex. hackers och virus. Men datasäkerhet innebär också att man skyddar datorsystem mot andra risker, som till exempel förlust av data på grund av en hårddiskkrasch.

Darknet

ett paraplybegrepp som beskriver delar av Internet som inte är avsedda för offentlig visning, där ofta ip-adresser anonymiseras och användares aktivitet är svår att spåra. På Darknet äger svarta affärer och annan olaglig handel rum.

Digital transformation

Genomgripande digitisering (se nedan) och digitalisering på individ- och samhällsnivå. Det kan till exempel handla om att göra digital utrustning och infrastruktur tillgänglig för så många som möjligt. Det kan även innebära en standardisering eller åtgärder för att skapa tillit till digital teknik (säkerhet, integritet med mera).

Digitalisering

Digitalisering innebär användandet av digital teknik för att förbättra och förändra en pågående affärs- eller annan form av verksamhet.

Digitisering

Analog information överförs till digital form (till exempel text, bilder, musik). Det är lättare att lagra, bearbeta, analysera och felfritt kommunicera, samt är sökbart och mer tillgängligt. Informationen/innehållet är antingen öppen eller tillgänglig mot avgift.

ERP-system

Enterprise Resource Planning (affärssystem), system som ger stöd för redovisning, order- och lagerbehandling, reskontror, produktionsplanering, projektplanering, resursplanering, inköp, tidredovisning och personaladministration. Ofta kopplade till en gemensam databas som är uppbyggd av flera olika tabeller där data lagras.

FinTech

är ett samlingsbegrepp för den senaste IT-teknologin inom finansvärlden. Fintech-bolag är specialiserade aktörer som kombinerar finansiella tjänster med mjukvaruteknik, t.ex. Klarna, iZettle.

GDPR

Generel Data Protection Regulation, en förordning från EU som är direkt tillämplig i samtliga EU-länder, och syftar till att skydda den enskilda individens personuppgifter.

 

GDPR reglerar individens rättigheter till bl.a. korrekt och tydlig information om hur personuppgifter behandlas och också rätten att i vissa fall motsätta sig behandling av personuppgifter. GDPR innebär också utökade skyldigheter för den som behandlar personuppgifter att dokumentera behandlingen, att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. GDPR understryker också ansvaret för den som behandlar personuppgifter att efterleva förordningens krav.

Geo-targeting

En metod där man identifierar användaren/besökarens geografiska position för att leverera geografiskt anpassad information.

Growth hacking

är ett relativt nytt område inom marknadsföring som fokuserar på tillväxt. Begreppet växte fram bland startups som behövde snabb och expansiv tillväxt på kort tid med liten budget, men på senare tid har growth hacking-strategier även applicerats av större organisationer. Syftet är helt enkelt att attrahera så många användare eller kunder som möjligt samtidigt som man spenderar så lite som möjligt.

HTTPS 

Hypertext Transfer Protocol Sercure, är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet. Det finns flera fördelar till att gå över till https:

 

  • Du får en krypterad och säker hemsida
  • Din hemsida blir inte markerad som ”Inte säker”
  • Bättre positioner bland sökresultaten
  • En snabbare hemsida

Det ursprungliga syftet med HTTP (Hypertext Transfer Protocol ) var att tillhandahålla en metod för att överföra HTML-sidor från webbservrar till webbklienter.

Inbound marketing

är en marknadsföringstaktik som bygger på att man med hjälp av content marketing, sociala mediemarknadsföring och sökmotorsoptimering drar besökare in mot den egna webbsidani syfte att attrahera, engagera och konvertera.

Influencer marketing

arbeta med inflytelserika personer och dra nytta av deras nätverk och pålitlighet.

IoT

Internet of Things (sakernas internet), är vardagsföremål som t.ex. hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet. Innehåller de sensorer blir det ett exempel på cyberfysiska system, dit intelligenta hus, smarta elnät, digitala assistenter och intelligenta transportsystem hör.

Keywords

sökord, är ett ord som används då man utför en sökning. Keywords är rubriken för hur din webbsida indexeras för sökmotorer som Google, Yahoo och Bing. Att välja sökord för att optimera sökbarhet i sökmotorerna är en tvådelad övning. Först måste du kontrollera så att sökordet har hög sökvolym och att det inte är för hög konkurrens på det valda ordet. Sedan behöver du också säkerställa att det linjerar med den avsedda målgruppen.

Landningssida

är en webbsida som innehåller en tydlig Call To Action (CTA), exempelvis ett formulär, med avsikten att generera leads. Sidan fokuserar på ETT marknadserbjudande, exempelvis en e-book, ett white paper eller ett webinar, med syfte att samla in information om kunden i utbyte mot ett för kunden värdefullt erbjudande.

 

Ofta utgör landningssidan en dörrvakt (gatekeeper) mot hemsidan i sin helhet och det är landningssidan som särskiljer en hemsidebesökare från ett lead. En smart inbound marknadsförare skapar olika landningssidor för olika personas i olika faser av kundresan.

MA

Marketing Automation (Marknadsautomation ) är nyttjandet av en programvara för att automatisera repetitiva uppgifter i en marknadsföringsprocess och för att knyta ihop olika delar av en inbound funnel (tratt).

Machine learning

ett område inom artificiell intelligens, som handlar om metoder för att med data "träna" datorer att upptäcka och "lära" sig regler för att lösa en uppgift, utan att datorerna har programmerats med regler för just den uppgiften.

Marknadsplatser

en virtuell plats där köpare och säljare kan mötas. Ex. Blocket, Amazon, Alibaba, Facebook.

Meta description

metabeskrivning, är en kort beskrivning som används i hemsidans head för att beskriva sidan besökaren landar på efter att ha klickat på ett sökresultat.

Meta title

är webbsidans titel som syns som den blå/lila texten när man söker på Google. Metatiteln kan i vissa fall vara helt avgörande för att din hemsida rankar på t.ex. Google.

Mobile optimization

mobiloptimering, innebär att man designar och formaterar sin webbsida så att den är lätt att ta till sig på en mobil enhet (smart phone/ tablet). Detta genom att antingen bygga en separat sida för mobilanvändare (mobile) eller nyttja responsiv design på webbplatsen (se responsiv design).

 

Viktigt att komma ihåg är att Google föredrar mobiloptimerade webbplatser, vilket innebär att dessa sidor får bättre sökbarhet. Om man idag inte har en mobiloptimerad sida bör man alltså åtgärda detta omgående.

Molntjänster

IT-tjänster som tillhandahålls över Internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan.

Native advertising

är marknadsföring med annonser som ser ut och upplevs som det ”riktiga” innehållet i det medium där det presenteras.

Omnichannel

Omni-kanal, är en innehållsstrategi som marknadsförare använder för att förbättra sin kundupplevelse. Istället för att jobba parallellt i flera kanaler är alla kommunikationskanaler och deras stödsystem utformade för att samarbeta. Detta gör det möjligt att följa kunden med ett sammanhängande budskap i en pågående dialog, oavsett vilken kanal kunden väljer att interagera genom.

Opt-in/opt-out

Vid e-postmarknadsföring får e-post endast skickas till mottagare som har gett sitt medgivande, så kallad opt-in. Mottagaren måste ges möjlighet i varja mejl att kostnadsfritt och enkelt avregistrera sig från framtida e-postutskick - opt-out.

 

Idag måste man få en aktiv opt-in för att ett företag eller en organisation ska få lagra personuppgifter som behövs för att kunna skicka nyhetsbrev och erbjudanden. Exempelvis måste en prenumerant själv klicka i boxen för ”ja” på frågan om företaget eller organisationen får skicka nyhetsbrev till prenumeranten.

 

Idag finns krav på att man i varje mailutskick ska ge tydliga instruktioner för hur man som prenumerant kan göra en opt-out och då lämna prenumerationslistan.

Organiskt sök

Organiskt sök, är ett samlingsbegrepp för det sökresultat en webbsida får i en sökmotor, vilket är baserat på matchningen mellan sökordet eller sökfrasen samt relevansen och tillgängligheten i det innehåll som webbsidan erbjuder. Det organiska söket innefattar inte köpta sökträffar genom sökmotorsmarknadsföring (SEM).

 

Vid analys av trafiken på en webbsida används ofta termen organiskt sök som en källa för inkommande trafik. Man syftar då på trafik (besökare) som kommer från klick på organiska sökträffar, d.v.s. förtjänade sökträffar i en sökmotors organiska listning av sökresultat.

Outbound

är ett samlingsbegrepp för all marknadsföring där ett företag eller en organisation initierar dialogen och sänder ett budskap ut till en målgrupp. Exempel på outbound marknadsföring är radioreklam, tv-reklam, annonsering i dagspress m.m.

PIM

Product Information Management, syftar till hanteringen av den information som behövs för att sälja produkter via olika distributionskanaler. En central hantering av produktdata kan användas för att dela/samla in information med/från olika medier som webbsidor, e-handlar, katalogtryck, ERP-system, PLM-system och digitala dataströmmar till partners. Modernare PIM-system kan även hantera personalisering av data och via marknadsautomation distribuera produktinformation baserat på individuella behov.

Platform economy

mer än bara en teknisk plattform, är även själva affärsmodellen: att med hjälp av den tekniska plattformen skapa en nätverksekonomi där man optimerar matchningen mellan olika aktörer. Ex. Uber, Airbnb, Amazon.

PLM-system

Product Lifecycle Management, hur man hanterar en produkt och information om produkten under produktens hela livscykel (från att idén till produkten kläcks, utveckling av produkten, till att produkten demonteras, återvinns eller skrotas).

PPS

Pay per sale, är en modell för debitering av webbmarknadsföring som grundar sig på antalet sålda enheter vilka kan härledas till kampanjen.

R.A.C.E

en modell som beskriver kundens väg genom kundresan. Modellen består av fyra övergripande faser som kunden ska ta sig igenom; Reach, Act, Convert och Engage.

 

Modellen beskrivs på två sätt. Dels som en tratt, där Reach är den övre breda änden av tratten vilken sedan smalnar av när kunden rör sig ner genom Act vidare till Convert för att till slut landa i Engage, och dels som en linjär process där kunden rör sig från modellens högra sida (Reach) till den vänstra (Engage).

Responsiv design

är en metod för webbdesign som gör att webbsidor automatiskt skalar och anpassas bra för olika skärmstorlekar. Se även Mobiloptimering.

Retargeting

en form av digital marknadsföring där man riktar en specifik kampanj eller ett specifikt budskap till en mottagare som tidigare har besökt din webbplats, klickat på en annons, sett en reklamfilm o.s.v. Statistiken visar att bara 2% av förstagångsbesökarna på en webbsida konverteras.

 

Retargeting kan hjälpa dig att locka de resterande 98% tillbaka och då få en ny chans för konvertering. Retargeting taggar besökare genom att lägga en pixel på webbsidan eller i annonsen som i sin tur lagrar en cookie i besökarens webbläsare. På så sätt kan man sedan styra retargeting-kampanjen till alla med denna cookie.

Robotics

läran om robotar och om mekaniska automatiserade anordningar. Är en tvärvetenskaplig gren av teknik och vetenskap som inkluderar maskinteknik, elektronik, informationsteknik, datavetenskap med flera. Robotics behandlar design, konstruktion, drift och användning av robotar, såväl som datorsystem för kontroll, sensorisk feedback och informationsbehandling.

SCM

Supply Chain Management, avser flödet av pengar, varor eller information från tillverkare till slutkunden genom alla stegen i produktionen (och ibland även tillbaka igen, om det handlar om återvinning). Supply chain management är också nära sammankopplat med logistik, där SCM är ett konkret tankesätt att se över de logistiska funktionerna ur en organisations synvinkel. Kedjan omfattar även de organisationer och processer som behövs för att skapa och leverera produkter och tjänster till konsumenten.

SEM

Search engine marketing (Sökmotormarknadsföring) är en form av internetmarknadsföring som ökar webbplatsers synlighet på sökmotorernas sökresultatssidor (Search Engine Result Pages, SERPs) främst genom betald annonsering. Ett vanligt betalningssätt för SEM är Pay per click (PPC).

SEO

Search engine optimization (Sökmotoroptimering) är en process i vilken man väljer ut sökord och sökordsfraser som är relevanta i relation till webbsidans innehåll. Sedan säkerställer man att webbsidan rankar så högt som möjligt då någon gör en webbsökning på dessa sökord.

 

För att avgöra en webbsidas relevans i relation till en sökfras använder sökmotorerna sig av en algoritm som tittar på ett stort antal faktorer. Relevans avgörs baserat på interna och externa faktorer. Exempel på interna faktorer: Titeltaggar, frekvens av sökordet, bildtaggar, interna länkar, sidstruktur, design.

 

Exempel på externa faktorer: Besökarbeteende, ingående länkar, auktoritet.

SERP

Search Enging Result Page, sökresultatsida på t.ex. Google.

Social networking

är en process där man skapar, bygger och underhåller virtuella gemenskaper och relationer med individer online.

UI

User Interface (användargränssnitt) är det gränssnitt som låter användaren/besökaren kontrollera en mjukvaruapplikation eller en hårdvara. Ett bra användargränssnitt ger en bra användarupplevelse (UX) genom att låta användaren/besökaren interagera med applikationen eller hårdvaran på ett intuitivt sätt. På en hemsida rör det sig om menyer, knappar, formulär osv.

URL

Uniform Resource Locator, webbsidans adress.

UX

User experience (användarupplevelse) syftar till den upplevelse som användaren/besökaren får när denne nyttjar och rör sig mellan en organisations olika webbsidor, appar, e-handlar och andra tjänster.

 

Skillnaden mellan UI och UX kan beskrivas som att UI skapar förutsättningar för att vi ska kunna göra något och UX motiverar oss att faktiskt göra det.

White paper

är en skrift som med viss auktoritet sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område. Används även om tekniska rapporter som sammanfattar de viktigaste principerna i exempelvis en teknisk standard eller en specifik teknologi.

Vlogg

Video blog, är en blogg som publicerar och delar videoinnehåll.

Voice search

röstsök, sökningar på webben som initieras av ett röstkommando. Vanliga plattformar som används för att genomföra en voice search är Siri, Google Voice Search, Cortana och Amazon Echo. Denna typ av sökning på webben ställer nya krav på SEO.

VR

Virtual Reality (virtuell verklighet), är datateknik som simulerar verkliga eller inbillade miljöer och vår närvaro och interaktion i dessa.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?