Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Alla företag bör ha en digital strategi
Se vad det innebär här
Tips och råd

Digital strategi för små och medelstora företag

Vid digitalisering i ett bolag är det viktigt att ha en tydlig strategi då din digitaliseringsstrategi är grunden för ditt företags närvaro online.

Digitaliseringsstrategi

Strategin bör vara kopplad till en omvärldsanalys och vision om vad företagets framtida kärnverksamhet och position på marknaden ska vara. Alltså vilken digital omställning företaget söker och vilka delområden inom den etablerade verksamheten som behöver prioriteras och lyftas fram för att skapa värde och långsiktig konkurrenskraft.

När företaget utformar en digital strategi är det också bra att ta fram en inspirerande vision för företaget som fokuserar på digital förnyelse. Genom visionen skapar företaget en medvetenhet om att digital omställning är ett prioriterat område för företaget.

Vad är digital strategi?

Rent konkret vad som bör ingå i en digital strategi varierar beroende på företag och bransch. Men tydligt för alla som arbetar fram en digitaliseringsstrategi är att utgå från nuläge och hur din framtida målbild ser ut. Utifrån dessa parametrar skapar man en plan för att nå målen samtidigt som företaget ska hänga med i den digitala utvecklingen. I strategin lyfter företaget alltså blicken och förtydligar företagets målbild för digitalisering både på kort och på lång sikt. 


Syftet är alltså att skapa en tydlig målbild och en handlingsplan där aktuella utvecklingsområden prioriteras – områden som är avgörande för fortsatt framgång.

Digitala verktyg

I företagets strategi bör det också ingå vilken typ av digitala verktyg ni ska arbeta med. Här kan det handla om allt från webbaserade verktyg för att främja ert hållbarhetsarbete till kommunikationsverktyg som hjälper alla i teamet att kommunicera så effektivt som möjligt.

Digital strategi – exempel

Utformningen av er digitala strategi beror alltså till stor del vilken bransch ni verkar inom.

Säg att ni vill kommunicera bättre med era kunder, exempelvis genom sociala medier. Då är det viktigt att i er digitala strategi besvara följande frågor:


1. Varför?
Varför arbetar ni digitalt? Vad är syftet? Ju mer konkret ni svarar, desto lättare kan ni mäta era resultat.

 

2. Vem?
Vem vill ni nå och hur? Ringa alltså in er målgrupp genom en målgruppsanalys.


3. Vad?
Vad ska ni publicera digitalt – alltså vilken typ av innehåll? Här måste ni ha en innehållsplan som ger ett mervärde för kunderna.


4. När?
När ska ni publicera? Anpassa er efter er målgrupp.


5. Hur?
Hur ska ni nå ut på bästa digitala sätt? Det gäller att ha ett användarvänligt gränssnitt och möjligheter för kunderna att nå er smidigt.

 

Som med alla strategier måste de följas upp. Det fina med digitalisering är all mätbar data. Så kom ihåg att följa upp er digitala strategi och dess statistik löpande.

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Har du ett registrerat bolag?