Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

Två viktiga råd när du söker innovationslån

Har du kommit på något helt nytt – kanske en innovation? När du som företagare har en innovativ affärsidé kan det behövas finansiering för att utveckla produkten eller tjänsten vidare och då kan Almis innovationslån vara aktuellt.

Sonja Granberg-Olofsson, rådgivare Almi
Sonja Granberg-Olofsson, rådgivare Almi

Sonja Granberg-Olofsson är en av Almis rådgivare som arbetar med bland annat företag som ansöker om innovationslån.

 

– Vi på Almi arbetar både med att se hur vi kan stötta genom finansiering men även hur produkten och tjänsten kan utvecklas.

Tillsammans med kollegor gör Sonja en samlad bedömning av innovationen och en analys av återbetalningsförmåga. Sonja ser att en viktig fördel med Almis innovationslån är att det kan ge viss amorteringsfrihet i början.

 

– Företagen får luft under vingarna vilket ofta behövs i starten.


Företag med innovativa affärsidéer kan söka Almis innovationslån.

 

– Vi samverkar ofta med andra aktörer och är en del av finansieringen. Bolaget lånar kanske en del av oss, en del hos banken, kanske tar in riskkapital eller finansierar med egna medel.

Här är två viktiga råd från Sonja till dig som funderar på innovationslån

1. Sätt en realistisk budget

– Budgetens funktioner har olika vikt i olika företag och vid olika tidpunkter. I utvecklingsskeden kan det vara naturligt att ha negativt resultat i början. Sedan spår många bolag en snabbare omsättningsökning än vad som är realistiskt.

 

Försök att sätt en budget så realistiskt som möjligt och resonera kring hur de olika parametrarna påverkar omsättningsökningen och hur kostnadsbilden påverkas av en eventuellt snabb tillväxt.

2. Ta kontakt med Almi tidigt i processen

– Du ska definitivt ta kontakt med oss tidigt. Vi kan stötta mycket redan från start, innan ett eventuellt lån. Vi kan erbjuda rådgivning inom företagsutveckling, finansiering i form av verifieringsmedel, lån och riskkapital. Vi utgår alltid utifrån dina behov.

 

Boka möte med en rådgivare