Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
5 oktober 2020

Almi och NyföretagarCentrum Nord utser Årets mentorer i Norrbotten:

”Delat med sig av företagar-roll och erfarenheter”

Lulebon Annika Högström och Majvor Müller har utsetts till Årets Mentorer i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni på Residenset i Luleå under måndagen och prisutdelare var landshövding Björn O. Nilsson. – Hon har gett oss perspektiv utifrån på att se företagandet på en annan nivå, säger Annikas adept Magnus Forsberg, VD på golv- och väggbeläggningsföretaget Golvteknik i Luleå AB. – Jag fick allt jag önskat och mycket mer i min mentor Majvor Müller, summerar Majvors adept Sabrina Suikki sitt mentorår.

Om mentorprogrammen
Utmärkelsen Årets Mentor Växa delas ut av Almi Företagspartner, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för tillväxtföretag. Genom Almi får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt.
Priset Årets Mentor Starta delas ut årligen till en mentor inom NyföretagarCentrum Nords mentor/adeptprogram som bidragit starkt till etablering och utveckling av ett nytt företag och bedöms vara en god förebild för andra företagare i tidigt skede.

”Hon har lyft oss från det vardagliga till att fundera och bearbeta med strategiska frågor”
Annika Högström är idag ägare av Läkarjouren i Luleå men lägger stor del av sin tid även på engagemang av andra åtaganden.
Adepten Magnus Forsberg pekar på hur engagerad och kunnig hans mentor är. – Annika delar med sig helhjärtat och generöst av både hennes egen personlighet, hennes roll som företagare och alla de erfarenheter hon tagit del av, säger adepten.
Annika blev även Årets Mentor i Norrbotten 2016 och har hjälpt fler adepter under deras tillväxtresor.

”Hon har gett oss ett strukturerat tänk”
Adepten är VD i Golvteknik i Luleå AB, ett fullserviceföretag inom golv, där de huvudsakliga verksamhetsområdena är flytspackling, golvläggning och plattsättning, samt även byggentreprenader i olika omfattning.
Företaget har under Annikas år som mentor sett en tillväxtökning, varav en stor del kan kopplas till de erfarenheter adeptbolaget fått ta del av. - Annika har skapat en struktur, medvetenhet och framförallt ett sinne att förstå rollen med att vara ägare och ledning i företaget. Annika skapade insikt i processens kedja och visade på struktur för att bena ut detaljer i vad som kommer bli viktigt i både beställningsprocessen men även interna detaljer. Hon visade öppenhjärtigt hur de gått tillväga på Läkarjouren för att tydliggöra metodiken. Vi har utifrån detta kunna sätta vår egen process för att så småningom kunna ta tag i detaljer för att skapa en bättre helhet inom företaget, berättar man från adeptbolaget Golvteknik.

Juryns motivering Årets Mentor Växa:
Årets mentor har, genom lyhördhet gentemot var och en av adepterna och deras roller i adept-bolaget, guidat trion till ett utvecklat ledarskap genom att bidra med sina personliga erfarenheter som företagsledare och styrelseledamot. Mentorn har bidragit med en förståelse av ägar- och ledarrollen samt stärkt adepterna i strategisk kundhantering. På ett tryggt, engagerande och strukturerat sätt har mentorn delgett sin kunskap och sina insikter från processtyrning och utveckling. Som ett resultat av mentoråret har utvecklade verksamhetssystem implementerats och bolaget uppvisar en tydlig positiv tillväxt-utveckling

Årets mentor i kategorin Mentor Växa är Annika Högström.
Annika erhöll även denna utmärkelse 2016.

Från vänster: Fredic Genberg, VD Almi Nord, nominerande adept Golvteknik i Luleå, Sofie Ericsson, Årets Mentor Tillväxtföretag Annika Högström Läkarjouren i Piteå, Landshövding Björn O Nilsson.

”Mentorskapet har stärkt mig både som person och kvinnlig entreprenör”
Med en gedigen utbildning och 10 års arbetslivserfarenhet från både Sverige och internationellt var det dags för adepten Sabrina Suikki att starta eget. Idag driver hon företag ikkiAdvise AB som erbjuder strategisk och juridisk rådgivning, samt styrelsestöd. Rådgivningen erbjuds på såväl svenska och engelska som på finska och franska.

- Genom min kontakt med NyföretagarCentrumNord fick jag möjlighet att ansöka om en personlig mentor i och med uppstarten av mitt företag. Jag önskade en mentor som kunde vara ett bra bollplank och som bland annat hade erfarenhet av affärskonsultverksamhet, styrelsearbete och olika pris- och affärsmodeller. Jag fick allt det och mycket mer i min mentor Majvor Müller. Min mentor är dessutom en ytterst energigivande inspiratör och en stor förebild med starkt engagemang för kvinnors företagande. Mentorskapet har stärkt mig både som person och kvinnlig entreprenör - att våga ta för mig, tänka stort och nytt, samt att det gett mig konkreta verktyg och nya tankesätt att utveckla mitt företag vidare, berättar Sabrina Suikkipå ikki Advise.

Årets Mentor Majvor Müller driver PUF-förlag och Consulting AB. Hon är entreprenör, författare och styrelseproffs med gedigen erfarenhet inom bland annat strategi, ledarskap, företagande och näringslivsutveckling.

Juryns motivering Årets Mentor Starta:
Årets mentor Starta Företag har med sin erfarenhet, lyhördhet och drivkraft stärkt sin adept både som person och som företagare. Mentorskapet har lett till en konkretiserad företagsvision, ett utvecklat säljarbete samt har underlättat uppstarten av adeptens företag. Mentorn har även haft en viktig roll som energigivande inspiratör och förebild med ett starkt engagemang för kvinnors företagande.

Årets mentor i kategorin Mentor Starta är Majvor Müller.

För mer information, kontakta:
- Stefan Stålnacke, mentorsansvarig hos Almi Nord, mobil 073-085 79 05
- Annika Högström, Årets Mentor Växa i Norrbotten, mobil 070-546 35 90
- Camilla Sehlin, Verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord, mobil 070-319 92 33
- Majvor Müller, Årets Mentor Starta i Norrbotten, mobil 070-325 43 43

Från vänster Camilla Sehlin Nyföretagarcentrum Nord, nominerande adept Sabrina Suikki, vinnare Årets Mentor Starta Majvor Muller, Landshövding Björn O. Nilsson.