Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
20 oktober 2021

Norrbottens miljöpris

Idag har Årets miljöpris delats ut för 25:e året i rad. Syftet med priset är att uppmärksamma goda miljöinsatser i Norrbotten. Priset ges till ett företag eller organisation som aktivt och framåtsyftande bedriver en verksamhet där miljö – och hållbarhetsarbetet är en central del i den framgång som uppnåtts. Almi Företagsparter Nord, Region Norrbotten och Energikontor Norrs miljöpris på 50 000 kronor tilldelas i år Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna i Luleå. 


Motivering:

För att de på ett socialt och roligt sätt hjälper barn och vuxna att komma ut i naturen och upptäcka tillsammans får Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna i Luleå årets miljöpris.
Miljöpristagare2021.JPG

Norrbottens näringslivspris

Almi Företagspartner Nords och Region Norrbottens gemensamma näringslivspris tilldelades i år Svantes Vilt & Bär AB. Syftet med det gemensamma priset på 50 000 kronor är att synliggöra framgångsrika företagare och därigenom stimulera näringslivsutvecklingen i länet.


Motivering: 

Vinnaren av Norrbottens Näringslivspris har befunnit sig på en tillväxtresa ända sedan starten 2002. Resan från ett litet företag med två anställda och en ringa omsättning till dagens 15 anställda har gjorts organiskt, med sunda finanser och en imponerande tillväxt både avseende ekonomi och arbetstillfällen. Framgångsreceptet förklaras delvis av de grundstenar som bolaget grundats på: ekologiskt, naturliga råvaror, klimatsmart och korta transportsträckor. Dagens trend-ord för ett hållbart företagande! Efter ett lyckat generationsskifte i bolaget, har dagens ägare tagit nästa steg på tillväxtresan.

Bolaget ses som en nyckelspelare i samhället Harads - en ambassadör för lokal matkultur och upphovsmakare till flera gynnsamma, lokala samarbeten. Som motor för Harads utveckling och fortlevnad levererar man bland annat lokalproducerat viltkött till skola, äldreboenden och hemtjänst i Harads. Detta är endast ett exempel på att vår pristagare valt att ”gräva där man står” och bidragit till utvecklingen på orten, hellre än att expandera på andra orter. Genom nytänkande och kreativa grepp om produkt- och tjänsteutvecklingen manövrerade bolaget skickligt genom pandemin. Med ett employer brand som präglas av mångfald, jämställdhet och diversifierat ägande går man även vinnande genom dagens stora utmaning för näringslivet - kompetensförsörjning.

Teamet bakom Svantes Vilt & Bär AB är stimulerande förebilder som visar på hållbart och professionellt företagande, god etik och framgångsrik utveckling av lokalt företagande - därför erhåller de Almi Företagspartner Nord och Region Norrbottens gemensamma Näringslivspris 2021. Våra varmaste gratulationer till Andreas Renberg, Ulrika Hagström, Olov Renberg, Liselotte Renberg och Juan Handal!

Svantes Vilt

 

Kontaktperson, Miljöpriset
Tomas Vedestig, Regionala utvecklingsnämndens ordförande
Telefonnummer: 070-203 35 23

 

Kontaktperson, Näringslivspriset

Annika Holmström, Affärschef, Almi Företagspartner Nord
Telefonnummer: 070-693 79 21