Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
16 september 2022

Ulf Lindström och Ebba Reinholdt SKAPA-prisets vinnare i Norrbotten 2022

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Stiftelsen SKAPA har instiftat ett innovationspris, ett sätt att uppmuntra idérika människor. Årets länsvinnare av SKAPA-priset i Norrbotten är Ulf Lindström, Flasheye. Ebba Reinholdt, Dstract, är länsvinnare i ungdomskategorin SKAPA Talang.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.


Den regionala juryns arbete handläggs av Länsstyrelsen i Norrbotten. Juryordförande är Martin Bröms från Almi Företagspartner Nord AB. Övriga jury-platser har bemannats av LTU Business, Lunnova, Arctic Business, Luleå Business Region och Idéakuten Boden.

De två vinnarna av SKAPA-priset i Norrbotten presenterades idag på Residenset i Luleå av Landshövding Lotta Finstorp. Ulf Lindström och Ebba Reinholdt går nu vidare till en nationell jury och den nationella prisutdelningen vid SKAPA Innovationsmingel 10 november 2022.

Vinnare av SKAPA-priset i Norrbotten

Ulf Lindström, Flasheye

Motivering:

Vinnaren av Norrbottens SKAPA-pris har, med stor insikt och förståelse, upptäckt många industriers bristande förmåga att övervaka sina material-flöden kontinuerligt; vilket ofta ger upphov till avvikelser i produktion, driftstopp, kvalitetsbrister eller till och med allvarliga personskador.

Med ena foten i industrins problembild och den andra i Meccano-lådan har denne innovatör med senaste Lidar-Sensor-teknologi, lyckats skapa ett mycket potent övervakningssystem som kommer kunna appliceras inom en rad verksamheter.

Juryn ser inte bara norra Sveriges tunga industri som målbild, utan tror att denna teknologi kommer spridas globalt och kunna hjälpa många mindre industrier, företag och operatörer inom en rad branscher…“The Sky is the limit”

Därför vill vi hedra Ulf Lindström med SKAPA Priset Norrbotten 2022.

 

Prisutdelare Landshövding Lotta Finstorp tillsammans med Ulf Lindström

Vinnare av SKAPA-priset för unga innovatörer, SKAPA Talang i Norrbotten

Ebba Reinholdt, Dstract

Motivering:

Med fantastiskt driv har denna unga innovatör med flit, övertygelse och talang utvecklat en snillrik lösning för alla som lider av spruträdsla. Med en remarkabel produktdesign där man tillämpar både tryck och kyla ges lindring eller bot för upplevda besvär.

Juryn vill med denna utmärkelse hedra Ebba Reinholdt på D-stract som sedan sitt UF-företagande kämpat för att få ut produkten på marknaden och sedan nå större marknader.

 

Vi tror hon kommer lyckas med detta!!!

Prisutdelare Landshövding Lotta Finstorp tillsammans med Ebba Reinholdt