Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
26 maj 2021

Efter regn kommer solsken


Vi ser nu att krisen och pandemin på olika sätt succesivt släpper sitt grepp om mänskligheten även om mycket återstår innan hela vår värld kan återgå till något som kan definieras som normalt igen. Och precis som att det efter regn kommer solsken så står vi sannolikt inför en ökad efterfrågan på varor, tjänster och arbetskraft. Genom krisen har det blivit tydligt att en hållbar omställning hand i hand med ekonomisk tillväxt är helt nödvändig.


När ekonomin tar fart behöver därför företagen förutsättningar att investera i sin gröna omställning. Förutsättningarna tror jag består av kunskap och kompetens i kombination med tillgång till finansiering. Här har det offentliga systemet en viktig kompletterande roll att fylla. Att tillsammans med företagen och exempelvis banker se till att investeringar tar fart och att det sker hållbart. Vi på Almi står redo att stötta företagen i Blekinge på resan.


Under drygt ett års tid har vi nu mött och kommunicerat i princip enbart digitalt med företag och samarbetspartners. Det finns utmaningar i det arbetssättet precis som det finns fördelar. För att bibehålla vår personlighet under den här perioden har vi genomfört en kampanj via LinkedIn och Facebook som presenterat intervjuer med våra rådgivare. Vår förhoppning är att visa den bredd och det djup som rådgivarna på Almi besitter för att rådge och finansiera dig som företagare på bästa sätt. Kontakta en rådgivare och undersök möjligheterna för just ditt företags omställning och finansiering.

 

Med önskar om en solig sommar!

 

 

Martin Åkesson

Vd, Almi Blekinge

 

Tag del av presentationerna inklusive kontaktuppgifter 

Genom krisen har det blivit tydligt att en hållbar omställning hand i hand med ekonomisk tillväxt är helt nödvändig.
Martin Åkesson, vd Almi Blekinge