Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
17 december 2021

Henrik Munkhammar summerar året 2021

Vi på Almi Gotland har i mångt och mycket haft ett rekordår då vi träffat fler företag än tidigare och därmed även gjort fler betydelsefulla insatser för det gotländska näringslivet.


Med tanke på att företagen gått från krisläge till omställnings- och tillväxtläge, så har vi utvecklat våra produkter för att bättre svara upp mot företagens behov.
Vi startade under 2021 upp ett projekt inom hållbarhet, kallat ”Framtidsgeneratorn”, där vi ger företagen en möjlighet att accelerera sin omställning till ett mer hållbart företagande, genom att få hjälp att ställa om, utvecklas och faktiskt jobba med de globala målen. I kombination med denna satsning lanserade vi även ett Grönt lån, för att möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag.

 

Under året har vi även tagit värdefulla steg i arbetet med att bygga förutsättningar för att våra företag ska kunna nå en större marknad, både nationellt och internationellt. Ett arbete som intensifieras under 2022.

Vidare har vi levererat kurser och utbildningar inom starta eget, försäljning, tillväxt genom ledarskap och talang, tillväxtresa i destinationsmarknadsföring, ekonomi och bolagsstyrning m.fl.

Vi på Almi Gotland arbetar aktivt för att få fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund att starta och driva företag. Som ett led i detta arbete lanserade vi en podcast tillsammans med Gotlands Media där vi under hösten lyfte upp 10 av öns mest tongivande kvinnliga ledare, företagare och förebilder. Podden heter ”Snacka om Affärsliv” och ni hittar den där poddar finns.

 

”Tillsammans är vi Almi Gotland” är en marknadsföringskampanj vi påbörjat under 2021. Vi vill finnas till för alla företag på Gotland och att ni ska veta vilka vi är. Vi producerade därför korta personliga filmer som visats i våra kanaler under hösten. Detta följde vi upp med företagsporträtt från ett par av våra kunder, vilket vi även kommer att fortsätta med under nästa år.  

 

Jag vill avslutningsvis slå ett slag för en webbenkät som kommer att skickas ut till alla aktiva företag på Gotland, i början av nästa år. Den har tagits fram i samarbete med Region Gotland och syftar till att stärka och utveckla näringslivet på Gotland, så vi hoppas verkligen att ni tar er tid att svara på enkäten och därmed är med och påverkar framtida näringslivsinsatser.

 

Nu är det snart julledighet, men vi ser redan fram emot nästa år. Då ska vi fortsätta vårt arbete med att finnas till för öns alla företag, agera behovsanpassat och verka för tillväxt i små och medelstora företag. ”Almi, Sveriges mest aktiva företagsutvecklare”

 

God Jul!

 

/Henrik Munkhammar, VD Almi Gotland