Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
14 oktober 2021

Företagen på Gotland satsar efter krisen

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. Även på Gotland bedöms utlåningen öka i takt med att allt fler gör investeringar i sina verksamheter, enligt Almi.

 

Bankernas utlåning ökade under årets tredje kvartal och gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Fyra av tio uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet och tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv då nio av tio bankkontor tror på en ökad upplåning. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

 

– På Gotland har vi en stark besöksnäring som har haft det tufft under pandemin. Nu har vi istället sett en enormt stark efterfrågan under och efter sommaren. Det kommer troligen driva på investeringsviljan och därmed även belåningen, säger Henrik Munkhammar, vd Almi Gotland.

 

Stark konjunktur

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

 

– Vi ser en ljusning för Gotlands del och en stark framtidstro. Fler och fler företag börjar fokusera på tillväxt och vi ser inte längre några förfrågningar kring brygglån, som var populära under pandemiåret 2020. I stället handlar det om investeringar och satsningar. Det går också väldigt bra för vår byggindustri, säger Henrik Munkhammar.

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen i närområdet. Sju av tio bankkontor svarar att ortens företag ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

– Att hitta rätt kompetens är fortsatt en stor utmaning för företagen på Gotland. Våra företag behöver anställa men har inte alltid möjlighet att hitta arbetskraften, säger Henrik Munkhammar.

 

Lättare att låna

I jämförelse med 2020 har nu möjligheterna för företagen att få lån blivit bättre. Bankkontoren som uppger att det blivit svårare att få lån har minskat från 4 av 10 i december 2020 till ingen uppger att det blivit svårare i den nu genomförda undersökningen.

 

– Företagens tillgång på kapital är en kärnfråga för framtiden. På Gotland har vi många mindre bolag som det nu går bra för, och det finns också möjligheter att utveckla tillväxtbolag här. Det sker ett stort arbete kopplat till energiomställning här på Gotland, vilket kan stärka vår konkurrenskraft. Hållbarhet och internationalisering är områden vi satsar på eftersom det är viktiga områden som möjliggör framväxten av fler tillväxtbolag på ön, säger Henrik Munkhammar.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Henrik Munkhammar, vd Almi Gotland